Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stopp! Min kropp!

Skapad 2020-01-01 13:02 i Backa skola Tanum
Detta är Grebbestads fritidshemsplanering.
Grundskola F – 9
På samlad skoldag i åk 1-2 och 3 kommer vi arbeta med Rädda barnens material ”Stopp min kropp”. Vi kommer arbeta med detta 6 tillfällen under våren. Materialet handlar om kroppen, vad som är privat och vad man gör när något inte känns bra.

Innehåll

Både i barnkonventionen och läroplanen står det  att vi ska stödja och hjälpa barnen i frågor som rör kroppen. Vi måste förmedla och lära barnen att deras kroppar är deras egna och de har rätt att säga nej när något känns fel. Materialet innehåller fem olika teman, där det ingår en film, frågekort och övningar. Vi kommer pratat om känslor, kroppens delar, att säga stopp och lyssna på när någon annan säger stopp, vad som är förbjudet, hemligheter och vad man kan göra om man vet något eller varit med om något.

 

Vi vill...

 • lära dem om kroppens värde och att de äger sin egen kropp

 • lära dem vilka gränser som finns när det gäller kroppen

 • ge dem modet att berätta om saker som de upplevt eller hört som är fel

 • informera om att det är inte bara är fel utan även förbjudet att göra vissa saker mot barn

 • lära dem att det är aldrig barnens fel om någon gör något otillåtet mot dem

 • att de tar avstånd från att man utsätter människor för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt att de medverkar till att hjälpa andra människor   

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -

Matriser

Fritidshemmens planeringsmall (bedömningen är inte individuell utan sker på gruppnivå)

Har utvecklat till viss del.
Har utvecklat väl.
Prövar och utvecklar idéer, löser problem och omsätter idéerna i handling
Tar hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
Skapar och upprätthåller goda relationer samt samarbetar utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
Kommunicerar med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
Skapar och uttrycker sig genom olika estetiska utrycksformer.
Utforskar och beskriver företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
Rör sig allsidigt i olika miljöer samt förstår vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: