👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - kristendom, judendom och islam

Skapad 2020-01-01 21:49 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Man får tro vad man vill.
Grundskola 3 Religionskunskap
Religion handlar om sådant människor kan tro på, men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar också om traditioner och om hur människor tänker att vi ska vara mot varandra. Du ska få lära dig om några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam. Du ska också få lära dig om de olika religionernas betydelse, om bland annat kristna helger och högtider.

Innehåll

Innehåll - Vad?

Kursplan i religion - ämnets syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom  olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

 

Arbetssätt och undervisning - Hur?

Du kommer att få:

 • se filmer.
 • läsa faktatexter.
 • berätta muntligt och skriva texter.
 • lyssna, samtala och diskutera i helklass och i grupp.
 • rita och måla.

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma om du visar att du:

 • har en förståelse för vad religion är och att alla människor tror olika.
 • känner till något om judendom, kristendom och islam.
 • kan berätta om några skillnader och likheter mellan religionerna.
 • känner igen religiösa symboler, heliga skrifter och platser för religionsutövande från de olika religionerna.
 • lärt dig lite om kristendom och på vilket sätt våra helger hör ihop med kristendom. 
 • känner till någon berättelse från bibeln.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3

Matriser

Re
Religion åk 3

otillräckliga kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kristendom judendom och islam
Du kan namnge de tre religionerna
Skillnader och likheter
Du kan ge exempel på några likheter och skillnader mellan religionerna
Du kan ge exempel på och beskriva flera likheter och skillnader mellan religionerna
Symboler, heliga skrifter, platser för religionsutövande
Du kan känna igen några symboler, heliga skrifter och platser för religionsutövande och koppla dem till respektive religion
Du kan känna igen och namnge flera symboler, heliga skrifter och platser för religionsutövande och koppla dem till respektive religion
Berättelser inom kristendomen
Du kan återberätta delar av innehållet i några bibliska berättelser
Du kan återberätta innehållet i några bibliska berättelser
Högtider inom kristendomen
Du kan ge exempel på någon högtid som hör ihop med kristendomen
Du kan ge exempel på några högtider och på vilket sätt de hör ihop med kristendomen
Berättelser inom judendomen och islam
Du kan återberätta delar av innehållet i några berättelser inom judendomen och islam
Du kan återberätta innehållet i några berättelser inom judendomen och islam
Högtider inom judendomen och islam
Du kan ge exempel på någon högtid som hör ihop med judendomen och islam
Du kan ge exempel på några högtider och på vilket sätt de hör ihop med judendomen och islam
Etiska samtal
Du kan samtala om elevnära livsfrågor