Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga ett hus till Blee-bot

Skapad 2020-01-01 21:51 i Montessoriförskolan Triangeln Fristående förskolor
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Barnen har fått i uppdrag av vår Bee-bot att bygga ett hus så att den har någonstans att bo.

Innehåll

Syfte - varför:

Vårt mål med detta projekt är att utmana och utveckla barnens intresse för att bygga och konstruera samt att utveckla arbetet med digital kompetens. Barnen visar stort intresse för att att bygga och konstruera, de bygger mycket med bland annat lego, magnetplattor och "Plus-Plus". Vi vill kombinera barnens intresse för bygge och konstruktion tillsammans med arbete med digitala verktyg. 

Arbetssätt - hur och vad ska vi göra? 

- Barnen får ett brev av Bee-bot där hen önskar sig flera olika hus att bo i

- Bygga hus till Bee-bot av olika material. Barnen får uttrycka sina egna reflektioner, tankar och idéer genom genom samtal innan bygget sätts igång. Diskussioner kring hållfasthet, materialval, storlek på bygget m.m. för under ledning av pedagog.

- Arbete i mindre grupper om två till tre barn i varje för att träna de demokratiska principerna och för att träna samarbetsförmåga .

- När husen är färdigbyggda ska de placeras ut på rutmattan och barnen ska skriva ned instruktioner om hur de kan programmera Bee-bot att färdas mellan de olika husen. Hinder i vägen kan även sättas upp. Träna på begrepp såsom höger, vänster, framåt, bakåt,  sväng, stanna m.m.

- Dokumentera processen med iPad (Barn och pedagoger) 

För vem och när?

Barnen på Fågeln under vårterminen 2020.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: