Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - skriftligt/muntligt

Skapad 2020-01-02 10:09 i Spekerödskolan Stenungsund
Argumenterande text utifrån Zick Zack
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med argumenterande text och lär oss hur de är uppbyggda, vilka delar de kan bestå av och vilka knep man brukar använda.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att arbeta med exempel i läroboken samt studera andra argumenterande texter för att lära oss strukturen på en argumenterande text.

 

Bedömning

Eleverna skriver en egen argumenterande text som bedöms utifrån matrisen. Vi kommer även att arbeta med muntliga redovisningar i smågrupper, där man utifrån sin text får argumentera inför sina kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet bra.
Du kan skriva en rubrik som sammanfattar innehållet mycket bra.
Röd tråd
Din text har en enkel röd tråd.
Din text har en tydlig röd tråd.
Din text har en mycket tydlig röd tråd. Texten är lätt att följa.
Styckesindelning
Du visar att du försöker dela in din text i stycken.
Du visar att du kan dela in din text i stycken.
Du visar att du kan dela in din text i stycken på ett mycket bra sätt.
Inledning/bakgrund
Inledningen i din text har en åsikt och du försöker skriva en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen i din text har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt.
Inledningen i din text har en tydlig åsikt och en bakgrund som förklarar din åsikt med ett eller flera exempel.
Argument
Du har presenterat dina argument i din text men du behöver förklara och utveckla dessa mer.
Du har presenterat argument i din text och du visar att du kan förklara dem kortfattat med något exempel.
Du har förklarat och underbyggt argumenten tydligt i din text.
Avslutning
Din text innehåller en enkel avslutning. Du försöker sammanfatta det viktigaste innehållet i din text.
Du har med en avslutning som sammanfattar din text.
Du har med en avslutning som tydligt sammanfattar din text.
Sambandsord
ex. därför att, eftersom, tack vare att, på grund av att, för att.
Du har med något enstaka sambandsord i din text. Du behöver bli mer säker på dessa och när de används.
Du har med några passande sambandsord i din text.
Du har med flera passande sambandsord i din text. Du visar säkerhet i att använda dem.
Språkliga knep
-känsloladdat språk -upprepningar -retoriska frågor -överdrifter -grupper om tre -statistik och siffror
Du har använt dig av något enstaka knep.
Du har använt dig av flera knep.
Du har använt dig av de flesta knepen med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: