Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktuella samhällsfrågor

Skapad 2020-01-02 10:47 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Vad händer i världen just nu? Hur kan du ta reda på det? Hur kan det påverka dig?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska genom att söka på nätet, använda Minibladet och Lilla aktuellt ta del av aktuella samhällsfrågor och samtala om dem.

Du ska lära dig om källkritik. 

Undervisning - arbetssätt

 Vi ska använda Minibladet och  Lilla aktuellt för att läsa/lyssna på nyheter.

Du ska utifrån Minibladet och Lilla aktuellt få välja olika samhällsfrågor som vi samtalar om.

Vi gör tankekartor för att minnas och kunna berätta, ibland skriver vi gemensamma meningar.

Ibland ritar och skriver du enskilt om nyheterna och redovisar sen för gruppen.

Vi tränar på att söka mer information om samhällsfrågorna tillsammans och lär oss om att söka på nätet.

 

Elevinflytande

Se läroplan.

 

Bedömning

 

Under arbetets gång bedöms din förmåga att söka, granska och värdera informationen från olika källor vi använder och din förmåga att använda olika ämnesspecifika begrepp när du samtalar. 

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: