Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och våra sinnen, förberedelseklassen 7-9 vårterminen 2020

Skapad 2020-01-02 11:39 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 – 9 Svenska som andraspråk Biologi
Du ska lära dig om människans sinnen. Du ska träna på att läsa, tala och skriva svenska.

Innehåll

Mål för elev

 Du ska visa att du kan

- Berätta muntligt, så att andra förstår, om våra sinnen . (SVA)

- Förklara hur människans sinnen fungerar och samverkar. ( Biologi)

- skriva en faktatext om något av våra sinnen. (SVA)

 

Du ska lära dig om:

 • Kroppen  utanpå och inuti  och våra sinnen
 • lukt
 • smak
 • syn
 • hörsel
 • känsel

Innehåll

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp med våra sinnen,   Du kommer att få se film, ha genomgångar och diskussioner, göra experiment, söka information och läsa texter. 

Koppling till styrdokumenten

Genomförande

Arbetsområdet startar v. 2 och avslutas v. 8 . Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Redovisning

I vecka 7 ska du redovisa och berätta om ett sinne. Du pratar i 2-3 minuter och får gärna visa bilder, korta filmer och annat.

Under vecka 8 skriver du en faktatext om det sinnet du tidigare redovisat om.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9

Matriser

Bi SvA
Våra sinnen

Ingen nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att redovisa
Svenska
Du kan redovisa lite fakta om sinnesorganen med viss hjälp. Du kan berätta lite fakta med hjälp av lärarens frågor. Du använder enkla meningar och enstaka ord.
Du kan redovisa fakta och kan med viss hjälp förklara hur sinnesorganen fungerar och samverkar. Du använder hela meningar och det är en struktur i det du berättar. Du använder en del ord och begrepp som hör till ämnet.
Du kan redovisa och förklara hur kroppens organ fungerar och samverkar. Du använder många ämnesspecifika ord och begrepp, Du kan också förklara vad de betyder. Du återberättar med flyt och har ett tydligt uttal.
Förmågan att se samband
Biologi
Du har lite kunskaper om sinnesorganen. Du kan berätta lite om sinnesorganen och hur de fungerar.
Du har grundläggande kunskaper om sinnesorganen. Du visar det genom att berätta om hur organen fungerar och samverkar med varandra. Du använder en del av biologins begrepp.
Du har kunskaper om människokroppen och sinnesorganen och visar det genom att förklara och visa på samband. Du kan beskriva och förklara hur de olika sinnesorgan fungerar och samverkar. Du använder många av biologins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: