👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 8D Kap 3 Geometri v. 2-11

Skapad 2020-01-02 15:05 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Välkomna till Kapitel 3: Geometri! Du får arbeta med beräkningar av omkrets och area, begränsningsarea, mantelyta, volym och enhetsomvandling.

Innehåll

Nedan finner du veckoplanering, länkar, lärandemål, undervisningsformer, bedömningstillfällen.

Det kan bli ändringar i veckoplaneringen, så se till att hålla dig uppdaterad!

 

Ljudfiler till bokens alla kapitel finns på följande sida:  https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/prio-matematik-7-9-upplaga-1-S3182678/ljudfiler/

 Vill du träna mer finns en bra sida att jobba med digitalt:   matteva.fi

 

Dina läxor är att: Ligga i fas med planeringen.

Du ska alltid räkna minst 2 nivåer i varje avsnitt och minst 1 uppgift från antingen Basläger eller Hög Höjd i varje avsnitt.

 Så det du inte hunnit på lektionstid blir alltså läxa.

 Använd lektionstiden effektivt, och använd dig av studietiden må-tors! Mattelärare finns på plats måndagar och tisdagar!

 

V

Tisdag 50 min

9.15 – 10.05

B305

Onsdag 55 min

13.50 – 14.45

B305

Torsdag 50 min

10.25 – 11.15

B305

Fredag 75 min

10.40 – 11.55

B305

2

   

3.1 Cirkelns omkrets

3.1 Cirkelns omkrets

 

3

3.1 Cirkelns omkrets

 

3.1 Cirkelns omkrets

 

3.2 Cirkelns area

 

3.2 Cirkelns area

 

4

Elevens Val 6

3.2 Cirkelns area

 

3.2 Cirkelns area

 

Förhör  3.1 – 3.2

 

3.2 Cirkelns area

Fokus Cirkelsektorer

5

Lektion utgår då klassen ska till Ungdomsmottagningen

3.3 Begr.- & mantelyta

Fokus rätblock uppg. 3, 5, 11, 15, 16, 19

 

3.3 Begr.- & mantelyta

Fokus cylinder

3.3 Begr.- & mantelyta

Egen övning fokus cylinder uppg. 7, 8, 12, 13, 17

6

3.4 Volym rätblock

 

3.4 Volym rätblock

 

3.4 Volym rätblock

 

 

3.5 Volymenheter

 

7

Inför utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Elevens Val 7

Förhör  3.3 – 3.4

 

3.5 Volymenheter

 

8

3.5 Volymenheter

 

3.6 Volym prisma & cylinder

Fokus på prisma

Uppg. 3, 4, 10, 14

 

3.6 Volym prisma & cylinder

Fokus på cylinder

Uppg. 2, 6, 7, 9b, 12

 

3.6 Volym prisma & cylinder

Fokus på cylinder

Övning i par/grupp uppg.

11, 13, 15

 

9

LOV

LOV

LOV

LOV

10

3.6 Volym prisma & cylinder

Fokus på cylinder

Övning i par/grupp uppg. 16

 

3.7 Volym Kon

Uppg. 3, 5, 12, 14, 18

3.7 Volym Pyramid

Uppg. 2, 7, 10. 13

E-test  Kap 3

11

3.8 Formler

3.8 Formler

 

3.8 Formler

 

PROV Kap 3

 

 

LÄNKAR

Öva begreppsord som hör till cirkelns omkrets och area:   https://quizlet.com/392336254/cirkelns-omkrets-och-area-flash-cards/

 

 

 

 

     Lärandemål:

 • förstå vad area och volym är för något
 • kunna beräkna omkrets och area av cirkel och cirkelsektor
 • kunna beräkna volym av spetsiga kroppar, klot, cylinder och begränsningsytans area 
 • kunna använda och omvandla enheter för sträcka, area och volym. 
 • kunna bearbeta en formel för att nå det värde du söker

 

      Begrepp att kunna förstå, förklara, och använda:

Geometrisk kropp, dimension, cirkel, triangel, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, area, radie, diameter, pi, cirkelsektor, medelpunktsvinkel, andel, grader, begränsningsyta, sidoyta, mantelarea, kub, rätblock, cirkulär cylinder, prisma, pyramid, cirkulär kon, klot, längd, bredd, höjd, djup, volym, basyta, enheter i kvadrat, enheter i kubik, prefix, formel.

 

      Undervisning

Genomgångar och lärarledda: gruppdiskussioner/problemlösningar/aktiviteter

Egen övning

 

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande på lektioner, både muntligt och skriftligt.

Skriftligt prov fredag v. 11

 

      Förmågorna som bedöms är:

      Begreppsförståelse: Hur du använder de matematiska begrepp vi lär oss för att lösa bekanta och nya problem, samt hur du använder och  resonerar kring kopplingen mellan matematiska uttrycksformer (ord, symboler, bilder, tabeller, diagram, tabeller, koordinatsystem).

      Metoder:  Att du kan välja lämpliga/effektiva metoder för olika problem, och att du kan använda metoderna vi lär oss på rätt sätt.
      Problemlösning:  Att du kan välja lämpliga strategier och metoder som är anpassade till problemet, och resonera kring olika strategier,               metoder, och ditt svars rimlighet. 
      Resonemang: Hur du framför egna och bemöter andras matematiska argument för att komma vidare i lösningen till ett problem. 
      Kommunikation: Hur tydligt och effektivt du använder matematiska uttrycksformer i dina redovisningar (skriftligt och muntligt).
                             
                           

 

     Centralt innehåll från läroplanen: 
 
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser

Ma
Matematik

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.