👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vinter

Skapad 2020-01-02 15:31 i Söderås skola Rättvik
Ett arbetsområde för klass 1 och 2 som riktar in sig på årstiden VINTER
Grundskola F NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med vad som kännetecknar årstiden vinter. Vi undersöker snö, gör experiment och försöker förstå hur några djur och fåglar har det på vintern.

Innehåll

Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • känna igen någon av fågelarterna domherre, blåmes, talgoxe och gråsparv

Hur ska vi lära oss det.

 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader..
 • Se på film om vintern, djur och fåglar.
 • Klippa ut bilder och göra ett collage om årstiden vinter.
 • måla och skapa med olika material
 • lyssna samtala och diskutera kring vintern, djur och fåglar.
 • skriva och rita
 • experimentera och undersöka snö och is

Du får visa ditt lärande genom:

 • Samtal och diskussioner.
 • Visa din förmåga att se likheter och skillnader på våra vanligaste fågelarter.
 • Känna igen någon fågel.
 • Dokumentation.
 • Du är delaktig i aktiviteter.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
  Gr lgr11  -