Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och källkritik

Skapad 2020-01-02 20:30 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vi lever i ett samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Vi har gått ifrån envägskommunikation till medskapande, där alla kan vara med och bidra med sina tankar och åsikter. Så behövs fortfarande dagstidningar och undersökande journalistik? Och ska vi verkligen tro på allt som skrivs i dem och på internet? Vilka möjligheter och utmaningar innebär sociala medier, bloggar och “alternativmedia”? Det är svårt att veta vad som är sant och påhitt. Källkritik är viktigare än någonsin och ett perspektiv på vår omvärld som vi ständigt bör bära med oss. Målet med det här momentet är att ni ska utveckla det perspektivet.

Innehåll

v.3 Introduktion om de traditionella och sociala mediernas roll i dagens samhälle.

v.4 Arbeta med den källkritiska metoden. Källkritisk granskning gruppvis och presentation.

v.5 Övningar och förberedelser inför seminarium.

v.6 Seminarier om källkritik

v.7 Seminarier om källkritik

Uppgifter

 • Seminarium om källkritik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  Sam
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Sam
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: