Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomi, konsumenträtt och arbetsmarknad

Skapad 2020-01-02 20:45 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Detta moment kommer att handla om både din egen privatekonomi, om samhällets ekonomi och om sambandet däremellan. Alltså: vilka är de olika aktörerna i det ekonomiska kretsloppet och hur hänger de ihop? Hur påverkas exempelvis dina månadsutgifter om du har ett bostadslån och Riksbanken höjer reporäntan och hur påverkas företagen? Vad är inflation? Hur skapas ekonomisk tillväxt och kan den göras ekologiskt hållbar? Vi kommer även att gå igenom hur arbetsmarknaden fungerar och om våra rättigheter och skyldigheter som både arbetare och konsumenter. Vad bör du ha koll på när du får ett sommarjobb? Har du rätt att få tillbaka pengarna om dina hörlurar går sönder?

Innehåll

v. 8 Introduktion till samhällsekonomi. Ekonomiska system och de bakomliggande tankarna (de politiska ideologierna).

v. 9 Sportlov

v.10 Marknadsekonomi. Utbud och efterfrågan

v.11 Marknadsekonomi. Det ekonomiska kretsloppet och hur det påverkas av ekonomisk politik. Tillväxt, inflation och konjunkturcykler.

v.12 Arbetslektion inför prov.

v.13 Prov om samhällsekonomi.

v.14 Privatekonomi

v.15 Påsklov

v.16 Arbetsmarknad och konsumenträtt. Om arbetsmarknadens parter och vilka rättigheter vi har som både arbetare och konsumenter.

Uppgifter

 • Prov om samhällsekonomi

 • Inlämningsuppgift om privatekonomi och hur den påverkas av samhällsekonomin

 • Gruppuppgift om rättigheter som arbetare och konsument

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Sam
 • Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
  Sam
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
  Sam  -
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  Sam  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: