Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2020-01-02 21:12 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Vi är alla unika individer men kan även delas in i grupper eller kategorier beroende på kön, sexualitet, klass, etnicitet, nationalitet, religiös tillhörighet och kulturell tillhörighet. Indelningarna skapar både gemenskap och utanförskap. Hur kan vi garantera grundläggande fri- och rättigheter för alla individer, oavsett vilka kategorier vi delas in i? I det här momentet kommer vi att bekanta oss med de mänskliga rättigheterna och bland annat lära oss om vilka rättigheterna är, varför de finns samt hur de påverkar oss som individer men också olika grupper i samhället och länder i världen. Ni kommer att få välja en varsin människorättskämpe, fördjupa er i personens kamp för en bättre värld och det historiska sammanhanget. Arbetet presenteras i halvklass tillsammans med en PP-presentation.

Innehåll

v. 18  Introduktion av mänskliga rättigheter och folkrätten.

v. 19 Självständigt arbete

v. 20 Självständigt arbete

v. 21 Självständigt arbete

v. 22 Presentationer

Uppgifter

 • Presentation om människorättskämpe

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Sam
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Sam
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
  Sam  -
 • Folkrätten i väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten och skyddet för civila i väpnade konflikter.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: