Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppsideal och normer

Skapad 2020-01-02 21:27 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Samhällskunskap
Människor har i alla tider och samhällen velat uttrycka sin identitet och sin samhällsposition med hjälp av kläder, smink och kroppsspråk. Man har ägnat sig åt sin kropp och sitt utseende; förskönat, dekorerat och förändrat den. Vilka former det har tagits sig beror på i vilken tid och kultur vi lever i. Skönhetsidealen växlar ständigt, det som anses vara vackert i dag blir i en annan tid fult och motbjudande. Tanken är att vi besöker Nationalmuseum för att titta på dåtidens kropps- och skönhetsideal för att därefter i klassrummet jämföra dem med dagens ideala kroppar och perfekta utseenden som vi ständigt möter i sociala medier och samhället. Utifrån det ska ni få göra kortfilmer som vi visar för klassen som avslutning på läsåret!

Innehåll

v. 20 Introduktion till kroppsideal och normer

v. 21 Besöka Nationalmuseum

v. 22 Diskussion i klassrummet. Göra kortfilmer.

v. 23 Filmvisning och avslutning i klassrummet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
  Sam
 • Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam
 • Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Sam
 • Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam
 • Centralt innehåll
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: