Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/SO åk 2

Skapad 2020-01-03 09:58 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Du ska får skapa och publicera en tidskrift. Du kommer att få en realistisk arbetsroll på tidningen där du ska arbeta och verka. Du kommer arbeta både ensam och i grupp. Men innan dess kommer du få lära dig om källkritik och annat viktigt att kunna när man skriver och läser artiklar och reklamannonser.

Innehåll

Skapa en tidning

Undervisning

 

Du kommer att få se filmer från SLI som handlar om källkritik och vad det innebär. Du kommer att få använda dig av webbsidor för barn för att söka information och fakta till de artiklar som ska skrivas. Du kommer även att få lära dig om upphovsrätt till texter och bilder samt att kritiskt granska och analysera fakta det som vi kallar källkritik. Du kommer även att få använda olika strategier för att tolka texter och anpassa texters form och innehåll. Du kommer att få lära dig om textbearbetning, t ex att i efterhand gå igenom text och göra förtydliganden. Det kommer också att läggas stor vikt i språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken. Det kommer att bli ett antal redaktionsmöten där det ges tillfälle att tala, lyssna och samtala samt muntliga redogörelser i hur arbetsprocessen går.

Arbetsområde

Du ska få arbeta med informationssökning, granskning och skrift genom att:

-att skriva texter till artiklar

-att koppla text med bild

-att söka information och fakta

-att vara källkritisk

-språkstruktur

-textbearbetning

 

Viktiga begrepp: tryckfrihetsförordning, källkritik ,upphovsrätt, arbetsprocess, vem, vad, hur, när och varför 

 

Konkreta mål

Du ska kunna:

-skriva texter till artiklar

-koppla text med bild

-söka information och fakta

-vara källkritisk

-språkstruktur

-textbearbetning

 

Viktiga begrepp: tryckfrihetsförordning, källkritik ,upphovsrätt, arbetsprocess, vem, vad, hur, när och varför 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

-skriva texter till artiklar

-koppla text med bild

-söka information och fakta

-vara källkritisk

-språkstruktur

-textbearbetning

 

Viktiga begrepp: tryckfrihetsförordning, källkritik ,upphovsrätt, arbetsprocess, vem, vad, hur, när och varför 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: