Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beruf und Eigenschaften - Kapitel 5

Skapad 2020-01-03 10:46 i Nosabyskolan Kristianstad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Här jobbar vi med kapitel 5 "Beruf und Eigenschaft" i "Alles Deutsch... order was? 7". Vi är oss om yrken och egenskaper samt bestämd och obestämd artikel.

Innehåll

Här jobbar vi med kapitel 5 "Beruf und Eigenschaft" i "Alles Deutsch... order was? 7". Vi är oss ordförråd om yrken och egenskaper genom lyssning, läsning och att prata samt grammatik gällande bestämd och obestämd artikel/form på substantiv. Bestämd form: die, der & das + obestämdform: ein & eine. 

Detta jobbar vi med v.2-7 och kommer innehålla glosförhör och ett läxförhör på obestämd och bestämd artikel/form. Det avslutas med ett kapitelprov fredag v.7. Vi kommer att jobba med och träna på detta på lektionstid. För mer info kolla lärloggen.

Syftet med detta är att lära sig ordförråd ang. yrken och egenskaper samt kunna förstå och kommentera texter och talat språk relaterat till temat. Även kunna uttrycka sig muntligt med enkla ord, fraser och meningar. Sedan ska man lära sig använda obestämd och bestämd artikel i tyska på rätt sätt och förstå varför. Allt detta för en ökad förståelse och utveckling i sin interaktion, skriftligt och muntligt.

Uppgifter

 • Tyska Läxförhör: Muntligt Projekt

 • Tyska Läxförhör: obestämd & bestämd artikel

 • Kapitelprov Tyska - kapitel 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: