Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusenfotingarna - 6-årsgruppen

Skapad 2020-01-03 12:29 i Stockslycke förskola Alingsås
Förskola
6-årsgruppen Tusenfotingarna.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Barn från Regnbågen och Solstrålen som fyller 6 år under 2021 träffas en eftermiddag i veckan.

Syftet är att förbereda barnen för övergång till förskoleklass.

Vi arbetar utifrån frågan:

Vad vill vi att barnen ska ha lärt sig på förskolan?

 

Läroplansmål - se nedan


Var är vi? (Utgångspunkt)

Det finns 20 barn på förskolan som under 2021 fyller 6 år.

Vart ska vi?

Att barnen känner sig trygga och väl förberedda inför förskoleklassen.

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Vi kommer att arbeta med enklare matematik/ svenskuppgifter, instruktioner.

Vi kommer även att arbeta med att stärka gruppkänslan genom samarbete och turtagningsövningar.

Vi planerar in besök på Ängaboskolan, och andra utflykter.

 

Var och hur ska vi dokumentera?

På Unikum varje vecka.

Barnen får en pärm och en egen bok där de samlar sitt material.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi tillföra?

 

Månadsanalys 

Syfte - följa upp progression i barnens lärande och utveckling OCH utvärdera vad i utbildningen vi tror bidragit till detta

 

Barnen - Progression - (förändrat kunnande jämfört med innan)

Vad ser ni för utveckling/resultat utifrån er undervisning? Skillnad över tid?

Inom vilka olika områden utifrån Lpfö kan ni se att utveckling skett?

På vilket sätt har barnen haft inflytande i planeringen?

 

Vad av följande aspekter upplever ni har påverkat resultatet, vad har bidragit till lärande och förståelse?

 • Sättet vi organiserat på
 • Introduktion/genomförande
 • Pedagogernas förhållningssätt
 • Miljö material
 • Dokumentation och reflektionsmetod

 

Hur har vi gett gett flickor och pojkar samma förutsättningar att lära och utvecklas?

Hur har vi arbetat med tillgänglig lärmiljö för att möta alla barn vad har det gett för resultat?

Hur har vi arbetat med beslutade aktiva åtgärder har det gett resultat?

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: