Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen är full av kemi åk 7c Spektrumkemi

Skapad 2020-01-03 15:19 i Torpskolan Lerum
kemiska reaktioner blandat med äldre tiders kemi ämnesövergripande projekt med svenska och bild
Grundskola 7 – 9 Kemi
Inledande kemi och kemiska reaktioner. Naturens byggstenar kan byggas om på många sätt.Kemi handlar även om att beskriva ämnens olika egenskaper till exempel lukt, färg, pH, kokpunkt, om ämnet leder ström och värme, vattenlöslighet m.m. Kemi handlar om vad som händer när ämnen blandas och reagerar med varandra samt bildar nya ämnen.

Innehåll

Mål

Här får du lära dig:

 • några viktiga ord som är grunden i all kemi
 • skillnaden mellan atomer och molekyler
 • skillnaden mellan grundämnen och kemiska föreningar
 • kemiska tecken för några av de vanligaste ämnena
 • skillnaden mellan kemiska föreningar och fysikaliska omvandlingar
 • balansera en enkel reaktionsformel, vilket innebär lika många atomer av varje grundämne på vardera sida av reaktionspilen
 • att blandningar är mycket vanligare än rena ämnen
 • några vanliga sorters blandningar
 • vad som menas med löslighet och mättad lösning
 • hur man kan separera de olika ämnena i en blandning
 • ämnen har egenskaper 

Arbetsgång

 • Det blir genomgångar av läraren. Vi utgår från boken Spektrum kemi. 
 • Vi kommer att bearbeta områdets olika begrepp, med genomgångar, diskussioner, laborationer och filmer.
 • Området kommer att bearbetas med studieuppgifter, Testa dig själv  och med utdelat material.

.

Bedömning

 • Din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
 • Din förmåga att uttrycka tankar och frågor med hjälp av begrepp, modeller och teorier från kemin.
 • Din förmåga att identifiera och lösa problem genom iakttagelser, experiment och reflektion, där dina erfarenheter från undersökningar och experiment väger in.
 • Dina faktakunskaper och hur du tillämpar dessa, både i skriftlig och muntlig form.

 

Uppgifter

 • Ämnen har egenskaper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Ke  7-9
 • Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: