👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde 3: Arbetsmarknad och privatekonomi HVFRL17A

Skapad 2020-01-03 15:49 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Samhällskunskap
Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för ekonomin i samhället, samt hur detta hänger ihop med/påverkar din egen privatekonomi. Samt hur arbetsmarknaden är uppbyggd och hur du kan påverka och även påverkas av vad som händer inom politiken och samhället samt viktiga reglera och lagar som finns på arbetsmarknaden.

Innehåll

Vad?

Centralt innehåll:

 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.

 

Varför?

Genom detta arbetsområde ska du få en förståelse för ekonomin i samhället, samt hur detta hänger ihop med/påverkar din egen privatekonomi. Samt hur arbetsmarknaden är uppbyggd och hur du kan påverka och även påverkas av vad som händer inom politiken och samhället samt viktiga reglera och lagar som finns på arbetsmarknaden. 


Genomgångar och andra viktiga dokument

Länk till classroom (genomgångar)

Hur?

Planering

V.2-12

Det här ska vi lära:

Det här ska vi göra/aktivitet:

V. 2
Tors

Introduktion arbetsområde: Arbetsmarknadsbegrepp: parterna, kollektivavtal, konflikter, fackförening, arbetslöshet, lön och jämställdhet på arbetsmarknaden

Planering, introduktion
viktiga begrepp, Parterna, dåtid-nutid, fackföreningarV. 3
Tis

Introduktion arbetsområde genom arbetsmarknaden via SYV, då nu framtid

Natalya
Arbetsmarknaden, hur ser den ut?

V. 3
Tors

Fortsättning arbetsmarknaden, lagar och arbetsmiljö

Olika case, ex. sexuella trakasserier, arbetsmiljö på arbetsmarknaden (#metoo)

Vilka lagar reglerar arbetsmarknaden
Arbetsmiljö, varför viktigt?
Diskutera case
Gå igenom case

V. 4
Tis

Det samhällsekonomiska kretsloppet, inflation, skatt, BNP, hög- och lågkonjunktur, inkomst, utgift, lån 

Introduktion till samhällsekonomi

V. 4
Tors

Göra en egen budget

Eget arbete privatekonomi: budget

v. 5
Tis

Uppgift: Analysera arbetslöshet

Orsak-konsekvens-lösning arbetslöshet/annat problem

V. 5
Tors

Uppgift: Analysera arbetslöshet

Orsak-konsekvens-lösning arbetslöshet/annat problem

V .6-10

APL/yrkesämne/lov

Ingen teoretisk undervisning

V. 11
Tis

Fortsättning ekonomi,
Konsumenträtt

Begrepp kopplat till konsumenträtt: tjänstlagen, hem och distanslagen, öppet köp, garant, hållbar utveckling

V. 11
Tors

Repetera inför prov

Repetera begrepp, vad har jag lärt mig, vad behöver jag utveckla?

V. 12
Tis

Ta in verkligheten i klassrummet

Besök från Swedbank

V. 12
Tors

Prov

Visa vad du lärt dig

 

 

Bedömning

 Se koppling läroplan.

Uppgifter

 • Komplettering för ett högre betyg i kursen(ekonomi)

 • Examinerande uppg: privatekonomi och konsumenträtt (kort om arbetsmarknaden)

 • Analysuppgift - arbetslöshet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
  Sam  -
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
  Sam  E