👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden och Frihetstiden

Skapad 2020-01-03 16:56 i Vallonskolan Östhammar
En planering för arbetsområdet Stormaktstiden och Frihetstiden
Grundskola 6 Historia
Under våren arbetar vi med tiden då Sverige var som störst, Stormaktstiden (1611 - 1718), och vi kommer in lite på Frihetstiden (1720 - 1772). Vi kommer att följa Sveriges utveckling och lära oss hur folk levde och blev påverkade av hur kungar och drottningar styrde.

Innehåll

Konkretisering av mål

I arbetsområdet kommer du få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

 

• viktiga personer under den här tiden, inte bara kungar och drottningar, och på vilka sätt de har framställts under åren.

• olika händelser (t.ex. häxprocesserna, 30-åriga kriget).

• hur Sverige växte fram (landet, områden, städer, nya gränser) och om handeln med andra länder.

• språkets, kulturens, samhällsklassernas och statens framväxt.

• likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

• samband mellan dåtidens (kultur, traditioner, byggnader, städer) och dagens Sverige.

• vad tex brev, dagböcker, arkivmaterial och andra dokument kan berätta om den tiden.

* om likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

               

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att få:

- ta del av genomgångar.

- läsa, och skriva egna texter.

- samtala och diskutera.

- se på filmer.

- arbeta enskilt och tillsammans med andra.

- några hemuppgifter

- träna på att göra jämförelser och se samband.

 

Om du är frånvarade läggs material i din gula mapp. Du kan också läsa eller lyssna på texterna på Ne.se (historia 4 -6) och se filmer som också finns där.

 

 

  

Bedömning och dokumentation

Du ska redovisa din kunskap genom att:

- delta aktivt på lektionerna, svara och ställa frågor, var med i diskussioner

- skriftliga uppgifter, möjlighet att få komplettera muntligt

- visa kunskaper genom kunskapskoller och/eller prov.

 

Uppgifter

 • Läxa historia v. 10

 • Läxa till fredag v. 7

 • Stormaktstid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6