Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära

Skapad 2020-01-03 23:41 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 7 Fysik
Under tiden vi jobbar med detta arbetsområde kommer du att lära dig vad elektricitet är, hur ett batteri fungerar, vad som händer när det åskar och varför det sprakar när man tar på sig en fleecetröja. Du kommer att undersöka och konstruera elektriska kretsar med batterier och lära dig hur de kan kopplas, hur man ritar och följer kopplingsscheman. Utöver detta kommer vi att tittat på vikten av elsäkerhet.

Innehåll

Tid: v 2-5

Mål:

 •  Att kunna följa och läsa av kopplingsscheman
 •  Att veta hur ström, spänning och resistans samverkar
 • Elsäkerhet vad det är man behöver tänka på?
 • Att kunna redogöra för hur blixtar uppstår
 • Att kunna förstå hur vi kan lagra elektricitet

 

Begrepp:

 • Statisk elektricitet 
 • laddningar (atomen, repellerar, attraherar)
 • ström (ampere A)
 • spänning (volt V)
 • Resistans (ohm)
 • Kopplings scheman (seriekoppling, parallellkoppling)
 • elektrisk krets (slutenkrets)
 • Ledare
 • isolator
 • Propp
 • Kortslutning
 • Jordfelsbrytare

Utförande: 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar med hjälp av PP och anteckningar på tavlan. Ni kommer att få läsa texter och jobba med frågor. Ni kommer att få utföra olika laborationer.

Bedömning:

Ni kommer att få genomföra ett begreppsprov och ett praktiskt kopplingsprov. Ni bedöms under lektionerna och i de uppgifter ni lämnar in.

Uppgifter

 • Fy: Ellära prov på Begreppen

 • Fy: Praktiskt prov kopplingar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9

Matriser

Fy
Ellära

Rubrik 1

ok
bra
mkt bra
Utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert sätt och du använder utrustningen på ett sätt så att det fungerar för det mesta
Du använder utrustningen så att du får det att fungera
Du använder utrustningen på ett effektivt och fungerande sätt
Dra slutsatser
Du kan jämföra ditt resultat med frågeställningen och kan då dra någon slutsats som du kan koppla till fysiken
Du kan jämföra ditt resultat med frågeställningen och kan då dra flera utvecklade slutsatser som du kan koppla till fysiken
Du kan jämföra ditt resultat med frågeställningen och kan då dra flera utvecklade slutsatser som du har bra kopplingar till fysiken.
Resonera kring Begreppen
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Upptäckter och dess betydelser
Du kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: