👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 vt v. 2-13

Skapad 2020-01-04 09:18 i Öllsjöskolan Kristianstad
Syfte Du kan välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Grundskola 2 Matematik
Syfte Du kan välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Arbetsområde: Matematik - Geometriska 3D-figurer, geometriska figurer utifrån begrepp som linje, sträcka och kunna beräkna omkrets. Addition och subtraktion i talområdet 0-1000 utifrån ental, tiotal och hundratal. Åk: 2 vt

 

Syfte

Du kan välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

Förmåga

Kunskapskrav

Mål

Självbedömning

Begrepps-

förmåga

Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp för att beskriva geometriska objekts egenskaper.

Jag känner igen, kan beskriva och namnge rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot. 

 

Procedur-

förmåga

Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Jag kan skapa olika geometriska former så som rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot. 

 

Analys-

förmåga

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om geometriska objekt och mönster. 

Jag kan följa samt själv resonera om likheter och skillnader mellan olika former och mönster.

 

Begrepps-

förmåga

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang.

Jag kan använda och beskriva begreppen linje, sträcka och omkrets.

 

Analys-

förmåga

Eleven kan beskriva egenskaper med hjälp av bilder.

Jag beskriver linje, sträcka,  omkrets utifrån bilder.

 

Procedur-

förmåga

Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Jag kan använda och ge exempel på förstora eller förminska.

 

Begrepps-

förmåga

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang.

Jag använda och beskriva begreppen ental, tiotal och hundratal.

 

Kommunikations-förmåga

Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Jag kan exempel på samband mellan antal, siffersymbol och talbild utifrån ental, tiotal och hundratal.

 

Procedur-

förmåga

Eleven kan välja fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.

Jag kan göra beräkningar i addition med hela hundratal, tiotal och ental. 

 

Procedur-

förmåga

Eleven kan välja fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar.

Jag kan göra beräkningar i subtraktion med hela hundratal, tiotal och ental. 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik åk 2 v. 2-7

Rubrik 1

Insatser krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Begreppsförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att känna igen, kan beskriva och namnge rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot.
Jag känner igen, kan beskriva och namnge rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att känna igen, beskriva och namnge rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot.
Ny aspekt
Procedurförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna mer på att skapa olika geometriska former så som rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot.
Jag kan skapa olika geometriska former så som rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att skapa olika geometriska former så som rätblock, kub, cylinder, pyramid, kon och klot.
Ny aspekt
Analysförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna mer på att följa samt själv resonera om likheter och skillnader mellan olika former och mönster.
Jag kan följa samt själv resonera om likheter och skillnader mellan olika former och mönster.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att följa samt själv resonera om likheter och skillnader mellan olika former och mönster.
Ny aspekt
Begreppsförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna mer på att använda och beskriva begreppen linje, sträcka och omkrets.
Jag kan använda och beskriva begreppen linje, sträcka och omkrets.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att använda och beskriva begreppen linje, sträcka och omkrets.
Ny aspekt
Analysförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att beskriva linje, sträcka, omkrets utifrån bilder.
Jag beskriver linje, sträcka, omkrets utifrån bilder.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att beskriva linje, sträcka, omkrets utifrån bilder.
Ny aspekt
Procedurförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att använda och ge exempel på förstora eller förminska.
Jag kan använda och ge exempel på förstora eller förminska.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att använda och ge exempel på förstora eller förminska.
Ny aspekt
Begreppsförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att använda och beskriva begreppen ental, tiotal och hundratal.
Jag använda och beskriva begreppen ental, tiotal och hundratal.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att använda och beskriva begreppen ental, tiotal och hundratal.
Ny aspekt
Kommunikationsförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att ge exempel på samband mellan antal, siffersymbol och talbild utifrån ental, tiotal och hundratal.
Jag kan exempel på samband mellan antal, siffersymbol och talbild utifrån ental, tiotal och hundratal.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att ge exempel på samband mellan antal, siffersymbol och talbild utifrån ental, tiotal och hundratal.
Ny aspekt
Procedurförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att göra beräkningar i addition med hela hundratal, tiotal och ental.
Jag kan göra beräkningar i addition med hela hundratal, tiotal och ental.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att göra beräkningar i addition med hela hundratal, tiotal och ental.
Ny aspekt
Procedurförmåga
 • Ma   3
Jag behöver träna på att göra beräkningar i subtraktion med hela hundratal, tiotal och ental.
Jag kan göra beräkningar i subtraktion med hela hundratal, tiotal och ental.
Jag har mer än godtagbara kunskaper i att göra beräkningar i subtraktion med hela hundratal, tiotal och ental.