👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi del 1

Skapad 2020-01-04 11:47 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Geografi Svenska Svenska som andraspråk
Vad är geografi? Hur har jorden och vårt landskap bildats? Hur har det förändrats och varför?

Innehåll

I det här området kommer vi att jobba med jordens skapelse ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

Vi kommer att fokusera på hur Sverige har bildats och förändrats och hur vårt land påverkas av vad vi människor gör och vad som händer i naturen. 

En del av detta arbete är att förstå och beskriva hur naturlandskap och kulturlandskap hänger ihop och hur naturen och människan har bidragit till förändringarna. Vi kommer särskilt att titta på och läsa om hur förändringarna har sett ut i Sverige, Skåne och i Kristianstad.

Viktiga ord och begrepp att förstå, lära och unna använda:

universum, atmosfär, jordskorpa, pangea, plattor, kontinent, sprickor, jordbävning, vulkaner

landområde, landskap, berggrund, 

naturkrafter, naturlandskap, kulturlandskap, klimat, landhöjning, bruka, landsbygd.

Vi kommer att jobba med kartbok, faktaböcker, frågor och filmer.

Vi kommer att jobba tillsammans, i par och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6