Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter vt 2020

Skapad 2020-01-04 14:03 i Läroverket Hudiksvall
Vi arbetar med myter och jämför olika skapelseberättelser.
Grundskola 7 Svenska
Omöjlig kärlek, ond bråd död, svartsjuka, mystiska skönheter, monster och fantastiska resor. Låter det som en spännande ny film? Det skulle det kunna vara! Dessa ämnen förekommer dock i berättelser redan för flera tusen år sedan. De gamla nordiska myterna och grekernas antika myter behandlar teman som än idag fascinerar och berör oss människor - och som vi aldrig tröttnar på! I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med skapelseberättelser och myter från olika delar av världen.

Innehåll

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften: 

Undervisningens innehåll och uppgifter

INNEHÅLL

  • Du ska veta vad som kännetecknar gamla myter och veta vad mytologi och pantheon är
  • Du ska kunna tolka och återberätta en text.
  • Du ska ha kunskap om några av våra mest kända myter och känna till Homeros verk Illiaden och odyssén
  • Du ska veta skillnaden på myt, saga, fabel, fantasyberättelse och kunna känna igen texttyperna.
  • Du ska kunna redovisa muntligt med koppling till syfte och mottagare

Vi tittar på Grekisk mytologi - Olympens gudar och Grekisk mytologi -

Vi samtalar om Illiaden och Odyssén med koppling till det trojanska kriget

Vi läser gemensamt någon myt från grekisk, romersk eller nordisk mytologi

UPPGIFTER

 återberätta en myt muntligt i grupp (se nedan)

 jämföra myter från olika delar av världen.och göra en powerpoint presentation (t.ex. Pandoras ask eller Det trojanska kriget).

Extrauppgift: Du ska skriva en egen påhittad myt som förklarar ett specifikt fenomen, t.ex. snö, tidvatten, varför vissa djur kan flyga, hur giraffen fick sin långa hals, hur det kommer sig att månens storlek växlar.  

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 • myt
 • mytologi
 • pantheon
 • hybris
 • akilleshäl
 • epik lyrik, dramatik

Uppgifter

 • paruppgift - muntlig redovisning

 • Återberätta myter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Språket på väg -Textorienterad läsförståelse

Textorienterad läsförståelse (TL)

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Återberätta och sammanfatta
Hur eleven återberättar och sammanfattar texten.
Återberättar eller sammanfattar texten med stöd från lärare eller andra elever. Visar viss medvetenhet om händelsernas följd eller textens olika delar, samt om tidsaspekter och orsakssamband i texten.
Återberättar eller sammanfattar texten relativt självständigt. Visar förståelse för hur händelserna eller delarna i texten hänger samman. Vidrör centrala händelser eller idéer i texten, samt tidsaspekter och orsakssamband.
Återberättar eller sammanfattar texten självständigt och visar viss förståelse för vilka delar eller idéer som är centrala. Tydliggör hur händelserna eller idéerna och delarna i texten hänger samman. Pekar på viktiga tankar och teman i texten genom att ge exempel från texten.
Återberättar eller sammanfattar texten självständigt, sammanhängande och levande, och relaterar på ett övertygande sätt till centrala delar eller idéer. Väljer ut relevanta delar och kopplar till centrala teman i texten. Resonerar om centrala tankar och teman i texten samt visar hur dessa tar sig uttryck och hänger samman på olika sätt. Sammanfattar och återskapar texten på ett lämpligt och kanske personligt sätt.
Jämföra och relatera
Hur eleven uttrycker sig om skillnader och likheter mellan personer, miljöer, handlingar, tankar, idéer och åsikter inom en text och mellan olika texter.
Visar på enstaka skillnader och likheter inom texten. Visar på enstaka skillnader och likheter mellan olika texter.
Visar på flera skillnader och likheter inom texten eller mellan olika texter. Försöker att motivera och resonera, men kopplar inte direkt till texten.
När eleven visar på skillnader och likheter försöker hon att motivera och resonera utifrån texten och dess tomrum.
När eleven visar på skillnader och likheter, motiverar och resonerar hon utifrån texten och dess tomrum samt kopplar till egna erfarenheter och kunskaper..
Hur eleven relaterar till sammanhang som rör texten.
Gör enkla kopplingar exempelvis till textens historiska och kulturella sammanhang och textens medium.
Stegring...
Stegring...
För mer komplexa resonemang om exempelvis historiska, kulturella och sociala sammanhang som rör texten och dess medium.
Textorienterad läsförståelse i sin helhet
Visar att eleven är på rätt väg i sin utveckling av läsförståelsen. Eleven behöver tydligt stöd för att bli bättre på att återberätta, sammanfatta, göra jämförelser och förstå hur struktur, språk och innehåll hänger samman i texten.
Stegring...
Stegring...
Visar att eleven har kommit långt i sin utveckling av läsförståelsen. Eleven återberättar, sammanfattar och gör jämförelser på ett intressant och kreativt sätt. Eleven visar tydligt hur struktur, språk och innehåll hänger samman i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: