Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 1

Skapad 2020-01-04 15:54 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9.
Grundskola 1 Engelska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva."

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i engelska ska inspirera så att eleverna ökar sin kunskap i att prata och uttrycka sig på engelska. Det är när vi gör detta tillsammans som vi utvecklar vår förmåga att förstå nya ord, begrepp och fraser på engelska. Vi bygger då även en större trygghet i att uttrycka oss på engelska.

Du kommer få möjlighet att utveckla din...

kommunikativa förmåga genom att utveckla din förmåga att förstå och säga enstaka ord och enklare fraser på engelska.

procedurförmåga genom att tex lära dig räkna på engelska.

analysförmåga genom att tex fundera kring vilka svenska och engelska ord som hör ihop..

metakognitiva förmåga genom att använda glosor mm i nya sammanhang.

begreppsliga förmåga genom att ta del av nya ord och begrepp samt använda dem.

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

• förstå enkla samtal på engelska.

• svara på vardagliga fraser (What´s your name? How old are you? osv).

• förstå och fullfölja enkla instruktioner på engelska.

• använda ramsor och sånger.

Detta gör jag genom att...

• lyssna till dig på lektionerna och observera hur du arbetar.

• ge dig instruktioner och se hur du fullföljer dem.

• se hur du hanterar att lära in nya ord genom tex. glosor.

 

Undervisning och arbetsformer

Tillsammans kommer vi bland annat att...

- spela spel som tränar glosor på engelska.

- samtala för att lära oss enklare fraser.

- sjunga för att bland annat träna uttal.

- ramsor för att lära oss nya ord.

- filmer för att utveckla förmågan att förstå talad engelska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: