Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 8 “Fakta om ett land och restaurangbesök”

Skapad 2020-01-04 16:15 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Nu ska du få lära dig att återberätta fakta om ett land samt nyttiga fraser du behöver på ett restaurangbesök.

Innehåll


Vad kommer du få lära dig?

 • Att berätta om ett land (var ligger det, storlek, grannländer, antal invånare, huvudstad,väder, geografiord, väderstreck, natur, språk, namn på flygplats)
 • Att beställa på restaurang (hälsnings- och artighetsfraser, önskar att äta och dricka, om man gillar maten, vill ha något mer, önskar efterrätt, fråga vad det kostar)
 • Grammatik (repetition av artiklar, siffror, regelbundna och oregelbundna verb i presens och futurum, uttryck med verbet “tener” och verbet att gilla “gustar”)


Hur kommer vi arbeta?

Vi kommer arbeta individuellt, i par och i helklass med kapitel 3, 4 och 5 i VALE-boken samt med stenciler och digitalt. Du kommer också få en läxa varje vecka. Vi kommer variera undervisningen genom att arbeta med läs- och hörförståelseuppgifter, skriva texter samt jobba med muntliga uppgifter. 

Bedömning, hur går den till?

 Prov torsdag 27/2 vecka 9 för de tre färdigheter (hör, läs och skriv) och senare också muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk - Spanska

Rubrik 1

Årskurs 7-9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal *
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text *
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera sig muntligt *
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt *
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: