Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det finns inga skridskor i öknen, vt20

Skapad 2020-01-04 16:21 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser tillsammans ungdomsboken "Det finns inga skridskor i öknen
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa boken "Det finns inga skridskor i öknen ".

Innehåll

Lektionsinnehåll

Vi kommer att läsa, svara på innehållsfrågor, diskutera och reflektera kring händelser och ämne i boken "Det finns inga skridskor i öknen ". 

Bokläsningen kommer att avslutas med en skrivuppgift kopplat till läsningen. 

Arbetssätt

Vi kommer att:

  • Läsa boken både under lektionstid och hemma enligt överenskommelse varje vecka.
  • Arbeta skriftligt med frågor och uppgifter kring innehållet av boken, ha boksamtal i grupp samt utifrån boken jobba med begrepp och läsförståelse.

Uppgifterna ska lämnas in och alla ska deltaga i boksamtal utifrån sina förutsättningar för att visa:

  • Förståelse för fakta och händelser i texten.
  • Att du läser texten så att du förstår den och kan göra egna reflektioner och bilda egna åsikter kring de ämnen och händelse boken berättar om samt eventuellt koppla det till dig själv. 

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är:

  • Att du utvecklar din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur
  • Att du utvecklar din förmåga att läsa med flyt genom att välja och använda lässtrategier
  • Att du stärker din förmåga att planera ditt arbete så att du kan aktivt utföra skriftliga uppgifter
  • Att du utifrån dina egna kunskaper och erfarenheter bildar egna uppfattningar kring de ämnen och händelse boken berör 
  • Att du utvecklar din skriftliga berättarförmåga

Bedömningens inriktning

Under arbetet med "Det finns inga skridskor i öknen" kommer följande att bedömas:

• Din förståelse av texten du läser

• Din förmåga att reflektera och tycka kring det som händer i boken

• Din förmåga att återkoppla bokens innehåll till dina egna erfarenheter

• Din förmåga att uttrycka egna åsikter

• Din förmåga att utveckla ditt eget skrivande

• Din förmåga att skriva enligt gällande skrivregler

Matriser

Sv SvA
Bedömning: "Det finns inga skridskor i öknen"

LÄSA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförmåga
Att kunna läsa skönlitteratur och sakprosatexter.
Du läser med flyt genom att välja och använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån olika texters särdrag.
Du läser med gott flyt genom att välja och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt utifrån olika texters särdrag.
Du läser med mycket gott flyt genom att välja och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Att kunna sammanfatta olika texters innehåll.
Du gör enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Du gör välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka, analysera
Att utifrån egna erfarenheter kunna tolka olika livs- och omvärldsfrågor.
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tolka, analysera
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skrivförmåga
Att kunna skriva olika slags texter.
Du skriver enkelt men med i huvudsak fungerande anpassning till texttyp.
Du skriver olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur, till stor del anpassat till texttyp.
Du skriver olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur, anpassat till texttyp.
Skrivteknik
Att kunna följa skrivregler och språkliga normer.
Du skriver med viss språklig variation, i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du skriver med relativt god språklig variation, i stora drag med anpassning till språkliga normer och strukturer.
Du skriver med god språklig variation, med anpassning till språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Att kunna skriva berättande texter.
Du skriver med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp, samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
Du skriver med utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp, samt dramaturgi med relativ komplex uppbyggnad.
Du skriver med välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp, samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

TALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala samt framföra åsikter
Att kunna samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Du för till viss del samtalen och diskussionerna framåt med enkla och till viss del underbyggda argument.
Du för samtalen och diskussionerna framåt med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du för samtalen och diskussionerna framåt med välutvecklade och väl underbyggda argument. Du fördjupar eller breddar samtalen och diskussionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: