Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy and Myth, vt20

Skapad 2020-01-04 16:56 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering för arbetsområde Fantasy and Myth. Innehåller en bedömningsmatris.
Grundskola 7 – 9 Engelska
“Fantasy and reality often overlap.” - Walt Disney.

Innehåll

Syfte

Att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt att kunna formulera sig i tal och skrift.

Undervisningen

Vi ska jobba med olika fantasytexter som vi ska läsa och prata om. Genom de texter vi ska arbeta med kommer du att få möjlighet att diskutera olika karaktärer som finns i fantasyvärlden och varför fantasygenren har blivit så populär. Vi kommer därefter att se en fantasyfilm som du sedan ska göra en muntlig analys på i en liten grupp. I diskussionerna och i din analys kommer du att träna på förmågan att använda engelska i tal. Slutligen kommer du att skriva en egen fantasyberättelse för att utveckla din förmåga att kommunicera i skrift. 

Konkretiserade mål

När arbetsområdet är klart ska du ha tränat på dessa olika förmågor:

 • Muntlig interaktion - delta i samtal och diskussioner på engelska under lektionstid, samt presentera en analys
 • Skriftlig produktion - skriva och lämna in en egen fantasyberättelse

Bedömning

Bedömningen sker både under lektionstid, i deltagandet i samtal/diskussioner, samt vid inlämningsuppgifter.

Du bedöms enligt matrisen nedan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömning: Fantasy and Myth

SKRIVA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fantasyberättelse
Hur du anpassar samt formulerar språket till texttypen på engelska.
Din text innehåller enkel dramaturgi med enkel uppbyggnad, samt enkla gestaltande beskrivningar. Texten är i huvudsak anpassad till texttypen. Träna på att variera ditt språk och göra det mer tydligt genom ordförråd, stavning och/eller grammatik.
Din text innehåller relativt utvecklad dramaturgi med komplex uppbyggnad, samt till stor del utvecklade gestaltande beskrivningar. Texten är till stor del anpassad till texttypen. Träna på att göra ditt språk mer tydligt genom stavning och/eller grammatik.
Din text innehåller välutvecklad gestaltande dramaturgi med komplex uppbyggnad, samt välutvecklade gestaltande beskrivningar. Texten är anpassad till texttypen. Fortsätt variera ditt språk.

TALA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig interaktion
Hur du uttrycker dig i diskussioner under lektionstid, samt presenterar din analys på engelska.
Du talar enkelt och begripligt, men söker efter ord och stakar dig. Träna mer på uttal och ordförråd och/eller försöka få mer flyt.
Du talar tydligt, relativt sammanhängande och med visst flyt. Träna mer på att förbättra din tydlighet och/eller öka ditt flyt när du talar.
Du talar tydligt, sammanhängande och med flyt. Fortsätt träna för att vidareutveckla din tydlighet och/eller ditt flyt ytterligare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: