Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering område Estetik

Skapad 2020-01-05 00:46 i Smulans förskola Unikum Piloter HT16
Förskola
Tema område under Januari och februari: Estetik Här nedan är planeringen för tiden med detta fokus område. Läroplans målet för denna period är, Förskolan ska ge barnen förutsättning att utveckla: förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Innehåll

Grupp: Pärlorna

Tema: Estetik

 

Läroplans mål och pedagogernas tankar/förväntningar:

Prioiterat läroplansmål:

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Pedagogernas tankar och förväntningar:

 

Metod:

Hur ska vi jobba kring målet och förväntningarna? Vi planerar att bland annat låta barnen få pärla pärlplattor, samt andra projekt med pärlor så som armband och halsband. Aktiviteter med pärlor innefattar färg, form, skapande samt uttryck. Vi kommer också att använda oss av instrument och sång, prata om rytmer, dans, vår röst och liknande, vilket blir estetiska uttryck som beskrivs i läroplansmålet.  

Hur gör vi det intressant och tillgängligt för barnen? Hur kan barnen få inflytande och känna sig delaktiga? Genom att låta barnen vara delaktiga i beslut och ha inflytande över aktiviteter. Vara lyhörda inför barnens intressen, tankar, funderingar och åsikter. 

Hur gör vi det roligt? Använda leken, material de tycker är roligt, miljöer de är vana vid samt gillar att vara på och alltid försöka närma oss vad barnen är intresserade av och vill göra. 

 

 

Genomförande:

Vad ska vi göra ? Pärla pärlplattor, armband och halsband, sjunga, spela instrument, skapa med olika material (exempelvis i skogen ) och måla. 

Hur gör vi? Vi använder oss av samlingen, ute miljö och innemiljö. Diskuterar med barnen och låter dem ha inflytande.

Varför gör vi? Enligt läroplanens mål samt enligt smulans års-hjul.

När gör vi? Under januari och februari

Var gör vi det? Inne, ute på gården, i skogen samt på utflykter, ex. till Alunda.

 

 
 

 

Reflektion och frågeställningar: 

Under perioden med temat matematik upptäckte vi pedagoger att barnen behöver hjälp i att utveckla sin samarbetsförmåga. Därför panerar vi att under denna temaperiod fokusera en del på barnens gruppdynamik och hur de bemöter varandra. Vi kommer att göra mindre projekt, samt aktiviteter i olika grupper som innehåller estetik, exempelvis skapande och pyssel.

På vilket sätt genomförs dokumentation?

Genom foton, unikum, text, barnens egna dokumentationer ex. teckningar mm och utvärdering.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: