Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lisa's room-Speaking_Eng 6

Skapad 2020-01-05 07:04 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Engelska
Att prata engelska är roligt. Att kunna planera, prata och interagera i ett samtal kan vara roligare

Innehåll

Lisa's room!

Under några veckor kommer ni jobba med en muntlig uppgift i Engelska.

Ni jobbar i grupper. Antalet i grupper varierar. Du, tillsammans med andra kommer planera och genomföra en dialog/samtal baserad på en bild. 

Första steget innebär att du ska bli bekant med bilden. Som hjälp i detta får du ordfält: ordförrådet för diverse område. T.ex.: 

 1. furniture: (alarm)clock, basket, bed/sofa, bookcase, boxes, carpet, chair, curtain, desk, door, flag, floor, (flower)pot, glass, lamp, mat, picture, plant, table, wall, water, window
 2. school objects: books, computer, mouse, paper, pen, pencil, school bag
 3. activities: biting, lying, opening, playing, raining, sailing, shining, sitting, standing, writing
 4. Viktigt i uppgiften är att ställa frågor och svara på frågor.
 • T.ex: What can you see (in Lisa’s room)? 
 • What colour is the cat?
 • What can you find on the bed? 
 • What is the weather like? 
 • Who is sitting at the desk?
 • What is she doing? Why?(Please, guess!) 
 • Why is the dog in the schoolbag? – What is the big dog doing? Why? 
 • Lisa has got many pets. Have you got a pet?
 • Can you tell me about it? 
 • How can you see that Lisa is interested in sports? Are you interested in sports? Can you tell me about it?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
English Speaking 6th grade

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Innehåll
Tunt innehåll men tillräckligt för att göra en bedömning.
Innehållsrikt och detaljerat. Intresseväckande. Det märks att du har lagt ner arbete på att hitta information.
Mycket innehållsrikt och mycket detaljerat. Du har verkligen lagt ner arbete på denna presentation.
Uttal och intonation
Uttalet följer, vid välbekanta/enkla ord och fraser, målspråkets mönster. Viss svensk intonation.
Uttal och intonation följer målspråkets mönster vid kända ord och fraser.
Uttal och intonation följer målspråkets mönster.
Språklig ledighet
Du talar med inövade fraser och/eller med skriftligt stöd.
Du talar till stor del med egna formuleringar och lite skriftligt stöd.
Du talar ledigt med egna formuleringar utan skriftligt stöd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: