Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem Hälsomellis i Hemsjö

Skapad 2020-01-05 08:30 i Hemsjö fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
På måndagar kommer ca 8-10 elever per gång vara med och laga sitt eget mellanmål. Vi fokuserar på att ett mellanmål kan vara både nyttigt och gott.

Innehåll

 

Syfte, generativ frågeställning 

Hur gör man ett både gott och nyttigt mellanmål?  (Varför är mellanmål viktigt? )

 Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 

  • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 

Natur och samhälle

  • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

  • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

  • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

 

Inför utvärdering

Vi kommer att göra en gemensam utvärdering tillsammans med eleverna där vi diskuterar hur det gått. 

Aktivitet

På måndagar kommer vi i två grupper att låta eleverna vara med och laga sitt eget mellanmål. Det är 8-10 av de yngre eleverna och 8-10 av de äldre. Eleverna är med från grunden och lagar keso-pannkakor och gör sin egen smoothie.

 

 

Dokumentation och uppföljning

 

 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN. Om ni väljer att ta med något från kap 1 och 2 eller andra delar i läroplanen kan ni enkelt koppla dessa med hjälp av ikonen nedan. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: