Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och decimaltal VT år 7

Skapad 2020-01-05 11:31 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Det här är planeringen för matematiken vecka 2 - 6. Under arbetsområdet kommer vi att göra minst två tester: fredag vecka 3 och fredag vecka 5.

Innehåll

MÅL

 • se samband mellan bråk, decimaltal och procent
 • beräkna delen av det hela i procent
 • beräkna delen när procenttalet är känt
 • beräkna nya värden efter procentuella förändringar
 • räkna med mer än 100 %

ARBETSFORMER

 • Genomgångar
 • Arbete i matematikboken, enskilt, i grupp och helklass
 • Diskussioner och gruppuppgifter
 • Praktiska uppgifter 

BEDÖMNING

Under arbetets gång använder jag många olika sätt för att se vad du har förstått och hur du använder dina kunskaper. Jag anpassar min undervisning efter vad du och de andra i klassen behöver. Varannan vecka har vi ett test för att se om du kan det vi gått igenom.

Jag bedömer din förmåga att

 • välja metoder och strategier
 • beskriva tillvägagångssätt och redogöra för alla steg i din uträkning
 • föra resonemang om rimlighet
 • använda matematiska ord & begrepp 
 • lösa uppgifter av olika slag på ett effektivt sätt
 • samtala och beskriva hur du tänker när du löser en matematisk uppgift

Under lektionerna kan jag se vad du kan när du deltar i en helklassdiskussion eller när du samtalar med en kompis (jag hör mer än du tror ;) Jag tittar i ditt mattehäfte och ser hur du har tänkt och resonerat. Därför är det viktigt att du alltid skriver ner och visar hur du har tänkt. Jag kan också se hur det går på dina Testa dig och diagnoser i Gleerups onlinebok. Dessutom har vi en del skriftliga bedömningstillfällen då du får tillfälle att visa att du förstått och behärskar ett visst moment. Om vi har ett oförberett provtillfälle är det för att jag ska få en bild av hur undervisningen går - inte för att sätta dit dig. Jag får reda på om klassen har förstått och kan anpassa min undervisning efter det. Du får alltid en ny, förberedd, chans att visa vad du kan. I mitten av terminen uppdaterar jag din betygstabell, så att du ser om du har uppnått något ytterligare betygssteg. I slutet av terminen uppdateras tabellen igen och du får ditt betyg.

Uppgifter

 • Mattetest tisdag, v.9

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: