Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Matematik: kapitel 4 "Bråk" i Matte Direkt (Sara Söder)

Skapad 2020-01-05 12:56 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Vi kommer att arbeta med kapitel 4 "Bråk" i läroboken Matte Direkt under vecka 5-8. Alla elever har ett konto på Studi.se, där finns det en mängd korta animerade filmer med tillhörande quiz. Vi kommer att titta på filmer i skolan, i helklass och enskilt, men det är jättebra om ni också använder Studi.se hemma. Det är bra om eleverna tar med sig hörlurar till skolan så att var och en kan titta på film i sin egen takt på lektionerna.

Innehåll

Kapitel 4 “Bråk 

 

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig 

 • vad ett bråk är 
 • vad en andel är 
 • att skriva ett tal i bråkform och i blandad form 
 • att beräkna delen av det hela 
 • att jämföra bråk 
 • att förlänga och förkorta bråk 
 • att addera och subtrahera bråk 
 • att uttrycka andelar i bråkform och i decimalform 

 

 

Grundkurs 

Begrepp 

 • s. 152 “Del av en hel 

 

bråk 

täljare 

nämnare 

andel  

 

 • s. 153 “Mer än en hel 

 

bråkform 

blandad form 

 

 • s. 154 “Del av ett antal 

 

 

 • s. 155 “Beräkna delen 

 

 

 • s. 156 “Olika bråk men lika stor andel 

 

 

 • s. 157 “Jämföra bråk 

 

 

 • s. 158 “Förlänga bråk 

 

förlänga  

 • s. 159 “Förkorta bråk 

 

förkorta  

 • s. 160-161 “Addera och subtrahera bråk 

 

 

 • s. 162-163 “Tal i bråkform och i decimalform 

 

decimalform  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: