Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min tolkning av Skriet

Skapad 2020-01-05 14:17 i Östra Karups skola Båstad
Utveckla idéer genom att återanvända konstbilder.
Grundskola 6 Bild
Under veckorna 2-10 (varannan vecka/halvklass) ska du få skapa din egen version av målningen Skriet av Edvard Munch. Den ska passa in på dig och vad du är rädd för.

Innehåll

Undervisning, för att nå målen kan du:

Vi söker fakta och lär oss om konstnären Edvard Munch. Vem var han, var levde han och hur skapade han? ..osv.

Därefter...

tittar vi  på målningen Skriet av Edvard Munch.

Funderar över varför personen på målningen skriker.

Göra en egen version av Skriet där dina rädslor illustreras i bakgrunden.

Under arbetets gång, redogör du för de val du gör när det gäller arbetssätt och motiv.

Efter arbetets gång gör du omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i ditt arbete.

 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

Kommunicera en känsla med hjälp av bild.

Utveckla dina tankar och idéer genom att återanvända målningen Skriet.

Under tiden du arbetar ska du berätta om de val du gör för att föra ditt arbete framåt.

När du är färdig ska du kunna berätta om kvaliteten i ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Skriet

>
>
>
>
Skapa bild som förmedlar känsla
Jag har svårt att förmedla en åsikt eller upplevelse i bilden. Ex. Budskapet i min bild går inte att tolka. Jag kan inte använda materialen eller uttrycksformerna utan stöd.
Jag kan framställa en bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Jag skapar en enkel bild som berättar och visar vad jag tänker. Budskapet är inte helt tydligt. Jag använder material och uttrycksformer på ett enkelt sätt.
Jag kan framställa en bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Jag skapar en utvecklad bild som visar vad jag tänker. Budskapet är tydligt. Jag använder material och uttrycksformer på ett utvecklat sätt.
Jag kan framställa en bild som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Ex. Jag skapar en välutvecklad bild som visar vad jag tänker. Budskapet framgår mycket tydligt. Jag använder material och uttrycksformer på ett välutvecklat sätt.
Utveckla idéer
Jag har svårt att utveckla någon idé kring hur jag vill utveckla Skriet. Ex. Jag behöver stöd för att komma på någon idé.
Jag kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Ex. Jag har en idé kring hur jag vill utveckla skriet, men behöver stöd.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Ex. Jag har några idéer kring hur jag vill utveckla skriet, men behöver stöd ibland.
Jag kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Ex. Jag har idéer kring hur jag vill utveckla skriet och arbetar självständigt.
Välja handlingsalternativ som för arbetet framåt.
Jag kan inte välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt utan behöver stöd hela tiden.
Under arbetsprocessen bidrar jag till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Ex. Jag behöver hjälp för att formulera och välja arbetssätt som leder framåt. .
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt Ex. Jag formulerar och väljer arbetssätt som behöver någon bearbetning för att leda framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer jag handlingsalternativ som leder framåt. Ex. Jag formulerar och väljer självständigt arbetssätt som fungerar och leder framåt.
Ge omdömen om det egna arbetet
Jag kan inte ge några omdömen om arbetsprocessen eller kvaliteten i bildarbetet.
Jag ger enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Omdömena innehåller få ämnesspecifika ord och begrepp och få reflektioner.
Jag ger utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Omdömena innehåller flera ämnesspecifika ord och begrepp och reflektioner.
Jag ger välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet. Omdömena innehåller många ämnesspecifika ord och begrepp och flera reflektioner om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: