Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Längs en väg i enpunktperspektiv

Skapad 2020-01-05 16:19 i Östra Karups skola Båstad
En bild i ett enpunktperspektiv
Grundskola 5 Bild
Ta fram penna, linjal, papper och sudd för under veckorna 2-7 ska vi skapa en bild utifrån ett enpunktperspektiv!

Innehåll

Undervisningen

Uppgift:

Du ska göra en landskapsbild utifrån ett enpunktperspektiv.

Bilden ska innehålla 

 • en väg,
 • träd som står på ena sidan av vägen
 • träd, staket, mur eller ett hus på andra sidan av vägen. Du bestämmer
 • en sol

Du får gärna utveckla din bild med andra saker t ex berg i horisonten osv...

 

Bilden ska färgläggas med färgpennor 

Slagskugga ska målas dit, från b la träden.

 

 

Hur gör vi?

vi lär oss vad enpunktperspektiv är och hur man gör

vi tränar på att använda linjalen och dra stödlinjer från flyktpunkten

vi repeterar vad slagskugga är

Därefter tittar vi på en film om enpunktperspektiv och stegvis bygger vi upp bilden

 

När du är klar med din bild, ska du reflektera och skriva och berätta i din bildbok.

Berätta om följande:

Hur har du gjort? Använd begrepp som enpunktperspektiv, flyktpunkt, slagskugga....

Varför valde du just detta motiv?

Är du nöjd med resultatet? varför?

Lycka till!

 

Mål och bedömning

När du är klar med arbetet ...

vet du vad enpunktperspektiv är och fått träna på att skapa en bild utifrån enpunktperspektiv (tekniken)

kan du kombinera olika bildelement som linjer, form, färger

under arbetsgång kan du välja och formulera hur du ska göra för att leda ditt arbete med att skapa framåt.

kan du ge omdöme på ditt egna arbete och kvaliteten

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Längs en väg i enpunktperspektiv

>
>
>
>
Använda tekniker, verktyg och material
Jag kan ännu inte använda några tekniker själv utan behöver stöd och hjälp hela tiden.
Jag kan använda några olika tekniker på ett huvudsak fungerande sätt
Jag kan använda några olika tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Jag kan använda några olika tekniker på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt
Kombinera bildelement
Jag kan ännu inte kombinera några olika bildelement utan behöver stöd och hjälp hela tiden
Jag kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt
Jag kan kombinera några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt
Jag kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt
Formulera och välja handlingsalternativ
Jag kan ännu inte formulera och välja arbetssätt som leder mitt bildarbete framåt utan behöver stöd och hjälp hela tiden
Jag kan med hjälp formulera och välja arbetssätt som leder mitt bildarbete framåt
Jag kan med lite hjälp och bearbetning formulera och välja arbetssätt som leder mitt bildarbete framåt
Jag formulerar och väljer självständigt arbetssätt som fungerar och leder mitt bildarbete framåt
Ge omdöme om det egna arbetet
Jag kan ännu inte ge några omdöme om mitt arbete
Jag kan ge enkla omdöme om hur jag arbetat med bildarbetet och hur resultatet blivit Omdömena innehåller få reflektioner och få begrepp
Jag kan ge utvecklande omdöme om hur jag arbetat med bildarbetet och hur resultatet blivit Omdömena innehåller flera reflektioner och flera begrepp
Jag kan ge välutvecklande omdöme om hur jag arbetat med bildarbetet och hur resultatet blivit Omdömena innehåller många reflektioner och många ämnesspecifika ord och begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: