Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjältar Vt 19 åk 7

Skapad 2020-01-05 16:47 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna arbetar med veckans hjälte samt skriver om sin egen hjälte.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vad är egentligen en hjälte? Vad gör en hjälte och vad tycker du är viktigt hos en hjälte? I det här arbetsområdet ska du arbeta med dagens hjälte samt skriva om din egen hjälte. Du ska även arbeta med kamratrespons.

Innehåll

Syfte

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift

- söka information från olika källor och värdera dessa. 

Lektionsinnehåll

Presentation av dagens hjälte som du kommer att få arbeta med under lektionen.

Skriftligt resonemang kring dagens hjälte. Söka information, vara källkritisk och källhänvisa.

Egen skriftlig produktion av din hjälte.

Kamratrespons.

 

Bedömning

Utifrån matriserna nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris - Min hjälte

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriva
Hur texten fungerar för den som ska läsa den
Texten är begriplig för läsaren som också förstår textens syfte. Innehållet är enkelt skrivet och inte så detaljerat och djupgående.
Texten står på egna ben och kommunicerar ganska väl med läsaren i enlighet med textens syfte. Innehållet är utvecklat skrivet med inslag av detaljer och fördjupningar som bidrar till ökad förståelse.
Texten står på egna ben och kommunicerar mycket väl med läsaren i enlighet med textens syfte. Innehållet är välutvecklat skrivet och detaljer och fördjupningar höjer textens syfte.
Ordval och anpassning
Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga.
Ibland använder du specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardagliga ord.
Du använder ett utvecklat, korrekt och varierat språk anpassat för texttypen.
Styckeindelning och styckemarkering
Du blandar olika markeringar för nytt stycke: hybridstycke, blankrad och indrag, utan att man som läsare förstår systemet. Du visar också viss osäkerhet i när man bör styckemarkera.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag och visar med viss säkerhet att du vet när man ska styckemarkera.
Du markerar nytt stycke med blankrad eller indrag och visar med god säkerhet att du vet när man ska styckemarkera.
Användning av tecken
Du använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Du använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt.Du använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Du använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.

Sv
Hjältar - respons

F- nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kamratrespons
Ge respons
Du kan ge enkla omdömen om en kamrats text.
Du kan ge utvecklade omdömen om en kamrats text.
Du kan ge välutvecklade omdömen om en kamrats text.
Bearbeta respons
Du kan bearbeta din text utifrån en kamrats omdöme på ett enkelt sätt.
Du kan bearbeta din text utifrån en kamrats omdöme på ett utvecklat sätt.
Du kan bearbeta din text utifrån en kamrats omdöme på ett välutvecklat sätt.

Sv
Matris över källor, fakta, bearbetning av fakt och struktur

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Urval och fakta
Behöver visst stöd för att göra ett urval av relevant källa. Får med viktig fakta men har svårt att välja bort fakta som inte har relevans för uppgiften.
Klarar att självständigt göra ett urval av några relevanta källor. Väljer ut fakta som oftast är relevanta för uppgiften.
Klarar att självständigt göra ett urval av flera relevanta källor. Väljer ut fakta som är relevanta för uppgiften och viktiga för sammanhanget.
Redovisa /Källhänvisning
Gör ett försök till källhänvisning.
Klarar till viss del använda korrekt källhänvisning.
Använder fullständig och korrekt källhänvisning.
Granska
Försöker att till viss del granska källornas trovärdighet.
Försöker att kritiskt granska källornas trovärdighet.
Granskar kritiskt källornas trovärdighet.
Beskriva/sammanfatta
Egna formuleringar
Skriver av innehållet i källorna men använder en del egna formuleringar.
Skriver till störst del med egna formuleringar.
Skriver med egna formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: