Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO (Vt åk 1) Arbetsområde: Människans tidiga historia, jämförelser mellan livet förr och nu.

Skapad 2020-01-05 17:09 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
Under detta arbetsområde kommer vi lära oss om: - hur människor levde i Sverige förr i tiden (ca 100 år sedan). - jämföra hur människors levnadsvillkor har förändras genom att göra jämförelser mellan livet förr och nu. - vi kommer titta på en tidslinje för att få överblick av händelser över tid. - vi kommer se på hur kristendomen påverkade skolan förr och vad som finns kvar av detta. - vi kommer gå in på Södertäljes historia.

Innehåll

Vi kommer arbeta i helklass och enskilt.

Genom filmer, texter och diskussioner kommer arbeta för att nå kunskapskraven.

 

sli.se "Att vara barn för 100 år sedan" https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=17&article=310086281

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv SO
SO (Vt åk 1) Arbetsområde: Människans tidiga historia, jämförelser mellan livet förr och nu.

Behöver träna mer
Uppnår målet
Du kan berätta om hur männsikor levde förr.
T ex: Hur bodde man? Hur såg det ut i skolan? Vad lekte man med?
Du kan göra jämförelser hur människors levnadsvillkor förändrats.
Jämför till exempel: Hur bodde de och hur bor vi? Hur såg skolan ut då och vad har förändrats? Hur såg barnens leksaker ut för 100 år sedan och vad leker barn med idag?
Du kan berätta något om kristendomens roll i skolan förr i tiden och hur kristendomen fortfarande påverkar skolan.
T ex: Man sjöng psalmer och bad morgonbön. Vi har fortfarande påsk- och jullov.
Du kan berätta något om närområdets (Södertäljes) historia.
Berätta något om Södertälje från förr i tiden. T ex: - Staden hette tidigare bara Telge. - Ryssarna kom hit och brände ner staden, men skonade kyrkan efter en historia om kyrktuppen. - Kanalen har byggts om flera gånger. - Sveriges första stad (Birka) låg på Björkö och för att komma dit enklare med båtar byggdes kanalen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: