Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, Sannolikhet och statistik, PRIO 8 för 8f, spetsklass

Skapad 2020-01-05 17:53 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Vi jobbar med kapitel 5, "Sannolikhet och statistik" i boken PRIO 8

Innehåll

Sannolikhet och statistik

Centralt innehåll
  • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  • Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.
  • Hur spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  • Tabeller och diagram samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.
 
Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid enskilt arbete, gruppdiskussioner, problemlösning enskilt och i gruppform och praktiska övningar.

 

Begreppslista och innehåll

händelse, risk, chans, sannolikhet, utfall, likformighet sannolikhet, gynsamma utfall, möjliga utfall, träddiagram, komplementhändelse, beroende och oberoende händelser, återläggning, kombinatorik, spridning, variationsbredd, kvartilavstånd, nedre kvartil, övre kvartil, lådagram, histogram, klassbredd, relativ frekvens.

 

Bra hemsidor

Detaljerad veckoplanering hittar du i TEAMS

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: