Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 8 Amigos tres - capítulo 4-6

Skapad 2020-01-05 21:03 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här avsnittet kommer du att lära dig ord för olika färdmedel och utseende. Du kommer att få lära dig hur man anmäler att en person är försvunnen hos polisen och hur man talar om var man har ont någonstans. Du kommer att träna på hur man böjer ar- och er-verb och hur man gör personbeskrivningar - både utseendemässigt och vad gäller klädsel.

Avslutningsvis kommer du att få åka på en fiktiv språkresa och berätta om dina upplevelser där.

!Buena suerte!

Innehåll

Spanska 8 Amigos tres - capítulo 4-6

Efter arbetsområdets slut förväntas du kunna skriftligt och muntligt:

 • Ord och fraser för utseende
 • Ord och fraser för färdmedel.
 • Göra en personbeskrivning
 • Presensböjning av regelbundna ar- och er-verb
 • Skriv ett brev till en kompis där du berättar lite om ditt liv som utbytesstudent i ett spansktalande land.
 • Kroppsdelar
 • Berätta om vart du har ont.
 • Ord för vanliga apoteksvaror. 

Aktiviteter och uppgifter:

 • Gemensamma genomgångar
 • Muntliga och skriftliga uppgifter enskilt och i grupp.
 • Lyssna på texter som tillhör kapitlen
 • Hörövningar

Bedömning av arbetsområdet sker genom:

 • Skriftliga uppgifter där vi testar av den grammatik vi har arbetat med. Du ska även kunna skriva ett brev från en fiktiv språkresa.
 • Muntliga framträdanden där du bl.a. ska kunna anmäla en person försvunnen på en polisstation.
 • Hörförståelse.
 • Läsförståelse.

Matriser

M2
Bedömning Spanska 8

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tala
Deltagit i rollspel där du har anmält en person försvunnen på en polisstation.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Skriva
Skriva ett brev från en fiktiv resa som utbytesstudent. Skriva en dialog där du anmäler en person försvunnen.
 • M2  4-9
 • M2  4-9
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Läsa och förstå
Läsa en text och svara på frågor.
 • M2  4-9
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i t enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Lyssna och förstå
Lyssna på en dialog och svara på frågor.
 • M2  4-9
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Kultur och samhällsliv
Ha kunskaper om det spanska skolsystemet.
 • M2  4-9
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: