Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering affärsjuridik 2019/20

Skapad 2020-01-06 10:35 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Juridik
Sammanfattningsvis kan man säga att kursen i affärsjuridik ger ett komprimerat men bra överblick över affärsjuridikens olika områden. Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar yrkeslivet och affärslivet. Undervisningen hjälper eleverna utveckla förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem. Eleverna får möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala får eleverna möjlighet att använda det juridiska språket. Undervisningen ger eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor

Innehåll

I kursen examineras följande områden: 

Höstterminen: 

Grundläggande affärsjuridik med olika sätt att lösa affärstvister, associationsrätt, avtalsrätt och köprätt samt hyresrätt. Avtal och köprätten tar för sig företagsavtal och deras rättsverkan medan köprätten handlar om reglar som rör handel mellan näringsidkare. Hyresrätt handlar om företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster.

Juridiska begrepp och problemläsning examineras fortlöpande under året

Momenten Juridiska dokument - analys samt upprättande av dokument sker vid givna tillfällen under hela året samma gäller rättsfilosofi och etik.

 

 

Vårterminen: 

Under vårterminen behandlas arbetsrätt, marknadsrätt, immaterialrätt samt kredit och panträtt. I arbetsrätten behandlas arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren. Marknadsrätt tar för sig marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet medan immaterialrätt handlar om skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. I kredit- och panträtt samt obeståndsrätt behandlas regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs.

 

 

Matriser

Jur
Pedagogisk planering affärsjuridik 2019/20

Nivå 1, E
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 2, D
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 3, C
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 4, B
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 5, A
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Olika former för tvistelösning
Deltagit i rättegångsspel samt uppgifter, presentation mm. Ger betyg max C
Association
Eleven redogör för associationsrätt. Med detta företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna. Examination: Uppgifter, samt Dugga. Betyg max C
Redogöra: På ett översiktligt sätt för begränsade delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett nästan utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för omfattande delar och till dels nyanserat eller nyanserat och utförligt sätt för till dels omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt och nyanserat sätt för omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Avtal och köp
Eleven redogör för avtal och köprätt. Häri företagsavtal och deras rättsverkan samt regler som rör handel mellan näringsidkare. Examination: Inlämningar, prov, avstämning gällande läxor
Redogöra: På ett översiktligt sätt för begränsade delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett nästan utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för omfattande delar och till dels nyanserat eller nyanserat och utförligt sätt för till dels omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt och nyanserat sätt för omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Hyresrätt
Eleven redogör för hyresrätten. Häri företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster. Examination: Inlämningar, problemlösningsuppgift
Redogöra: På ett översiktligt sätt för begränsade delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett nästan utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för omfattande delar och till dels nyanserat eller nyanserat och utförligt sätt för till dels omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt och nyanserat sätt för omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Arbetsrätt
Eleven redogör för arbetsrätten. Häri arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren. Examination: Instuderingsfrågor ger godkänd, Gruppuppgift, quiz, enskilde uppgifter.
Redogöra: På ett översiktligt sätt för begränsade delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett nästan utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för omfattande delar och till dels nyanserat eller nyanserat och utförligt sätt för till dels omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt och nyanserat sätt för omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Marknadsrätt och konkurrensrätt
Eleven redogör för marknadsrätt samt konkurrensrätten. Häri marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.
Redogöra: På ett översiktligt sätt för begränsade delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett nästan utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för omfattande delar och till dels nyanserat eller nyanserat och utförligt sätt för till dels omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt och nyanserat sätt för omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Kredit- och panträtt
Eleven redogör för regler som rör kredit och panträtt samt reglar gällande obestånd
Redogöra: På ett översiktligt sätt för begränsade delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett nästan utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för omfattande delar och till dels nyanserat eller nyanserat och utförligt sätt för till dels omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt och nyanserat sätt för omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Immaterialrätt
Eleven redogör för immaterialrätten. Häri skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter.
Redogöra: På ett översiktligt sätt för begränsade delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett nästan utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt sätt för omfattande delar och till dels nyanserat eller nyanserat och utförligt sätt för till dels omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.
Redogöra: På ett utförligt och nyanserat sätt för omfattande delar av nedanstående områden samt tillhörande juridiska begrepp.

Förmåga att lösa problem

Nivå 1, E
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 2, D
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 3, C
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 4, B
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 5, A
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Avtal och köpsrätt
Eleven löser problem avtalsrätt och köprätt
Problemlösning: Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Problemlösning: Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven nästintill utförligt problem och löser dessa med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven nästintill utförligt och nyanserat eller utförligt och till dels nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Hyresrätt
Eleven löser problem inom hyresrätt
Problemlösning: Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven nästintill utförligt och nyanserat eller utförligt och till dels nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Arbetsrätt
Eleven löser problem inom arbetsrätt
Problemlösning: Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven nästintill utförligt och nyanserat eller utförligt och till dels nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Lån och säkerhet
Eleven löser problem inom lån och säkerhet
Problemlösning: Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven nästintill utförligt och nyanserat eller utförligt och till dels nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Marknadsrätt samt konkurrensrätt
Eleven löser problem inom marknadsrätt och konkurrensrätt
Problemlösning: Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven nästintill utförligt och nyanserat eller utförligt och till dels nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Problemlösning: Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Förmågan att analysera samt upprätta juridiska dokument

Nivå 1, E
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 2, D
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 3, C
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 4, B
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 5, A
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Analys av juridiska dokument
Elevens förmåga att analysera dokument Examination: Rättsfallsanalys
Eleven förmår att förklara översiktligt innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument
Eleven förmår att nästintill utförligt förklara innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument.
Eleven förmår att utförligt förklara innebörden av vanligt förekommande vanligt förekommande affärsjuridiska dokument
Eleven förmår att utförligt och till dels nyanserat eller nästintill utförligt och nyanserat förklara innebörden av innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument
Eleven förmår att utförligt och nyanserat förklara innebörden av innebörden av vanligt förekommande affärsjuridiska dokument
Upprätta juridiska dokument
Elevens förmåga att upprätta affärsjuridiska dokument Examination: t.ex. Stämningsansökan, avtal samt kontrakt
Eleven upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.
Eleven upprättar i samråd med handledare och med övervägande tillfredsställande resultat fler än ett dokument.
Eleven förmår att upprätta efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.
Eleven förmår att upprätta efter samråd med handledare och med övervägande gott resultat några sådana dokument.
Eleven förmår att upprätta efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.

Rättsfilosofi

Nivå 1, E
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 2, D
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 3, C
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 4, B
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 5, A
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Filosofi och etik
Eleven förmår att resonera på ett etisk och filosofisk sätt kring juridiska frågeställningar
Eleven beskriver översiktligt affärsjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver nästintill utförligt affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt affärsjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver nästintill utförligt och nyanserat eller utförligt och till dels nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Självbedömning

Nivå 1, E
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 2, D
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 3, C
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 4, B
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Nivå 5, A
För redogöra samt problemlösning se första rad respektive
Självreflektion
Förmåga till självbedömning
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: