Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv: Novellanalys

Skapad 2020-01-06 11:09 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser några noveller och studerar hur de är uppbyggda. Mer info i Innehåll nedan.

Innehåll

1 Vi läser några novellerna "Nu när du är stilla" och "Handkraft" och studerar hur de är uppbyggda.

2 Genomgång av novell-begrepp: Inledning, konflikt, upplösning, tid, undertext, isbergstekniken, stil, tempus, berättarperspektiv, person- o miljöbeskrivningar, dialog, inre monolog. 

Läxförhör på detta: Analysera novellen "Kustlandskap" med hjälp av begreppen ovan.
Datum 16 dec (ej klar: fortsätt torsdag 9 januari).

Mer info i Classroom svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: