Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema konstruktion - Vargarna och Tigrarna

Skapad 2020-01-06 14:59 i Bjälbotullskolans fritidshem Mjölby
Grundskola F – 9
Under första delen av vårterminen ska vi arbeta med tema konstruktion på ett spännande sätt som gynnar kreativiteten, skapandelusten och samarbetsförmågan.

Innehåll

Målet med undervisningen

Eleverna ska i samarbete och diskussion med varandra kunna konstruera och bygga upp de uppdrag dem får. Detta med hjälp av olika material redskap och tekniker. Eleverna ska få en förståelse för hur olika former av konstruktion går till i samhället. Från idé, till planering, till ritning, till konstruktion och slutligen till färdigt resultat.

Så här ska vi arbeta

Temat konstruktion löper över 5 veckor.

Vi visar och pratar om olika byggnader och konstruktioner runt om i världen. Vi presenterar yrket arkitekt. Vi delar därefter in elevgruppen i 5 mindre grupper som alla ska få samarbeta kring ett projekt. I en kartong ska grupperna få skapa olika givna landskap med olika metoder och material. Allting avslutas med en vernissage där eleverna får presentera sina projekt. Vi kommer även under lotterileken ha tema konstruktion då vi t ex använder material som kaplastavar, plus-plus och lego.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: