Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målarkonstens ismer

Skapad 2011-11-03 19:58 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 8 – 9 Bild
...

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. 
I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. 

Kopplingar till läroplan

  • Bl
    Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl
    Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Bl
    Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Bedömning

Se matris

Undervisning

Vi kommer att inleda temat med färglära prata lite om 4-färgstryck och pixlar.

Under temat kommer du att prova på att härma de olika ismerna.
Vi kommer att starta med att gå igenom Pointillism, Expressionism, Impressionism och Fauvism. 
Efter några veckor kommer vi att titta på Kubism och Naivism och lite senare på olika former av Abstrakt konst.

Uppgiften innebär också en mer teoretisk del där vi tar reda på fakta om konstnärer och beskriver likheter och skillnader mellan ismerna. Vi kommer också att arbeta med bildanalys-

Uppgifter

  • Egypten

Matriser

Bl
Målarkonstens ismer

E
C
A
Gestaltning
Kvalitéer i att använda material och ism för att uttrycka en bildidé.
Eleven använder ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Idé
Kvalitéer i att utforma och koppla sin idé till ism och kontext
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Process
Konstruktivt sätt att se på möjligheter och problem som uppstår under arbetets gång.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Analys/Reflektion
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: