Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 5

Skapad 2020-01-06 15:55 i Kungsklippeskolan Huddinge
Planering område "Tal" åk 5
Grundskola 5 Matematik
Vad innebär prioriteringsregeln när vi beräknar uttryck? Vad händer när en division inte går jämnt ut, när det blir rest? Vad är negativa tal? Allt detta och mycket mer får du reda på när vi arbetar med området tal!

Innehåll

Målen för området är att du ska:

 • kunna använda dig av prioriteringsreglerna
 • kunna räkna kort division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • kunna jämföra och storleksordna negativa och positiva tal
 • kunna lösa enkla algebraiska uttryck

 

samt förstå och kunna förklara begreppen 

 • prioriteringsregeln 
 • addition, subtraktion, addition och multiplikation
 • rest/minnessiffra
 • negativa tal
 • likhetstecknet
 • kort division
 • täljare
 • nämnare
 • kvot

 

Inom området kommer du att få arbeta med olika uppgifter och aktiviteter, både analogt och digitalt. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och du kommer att få jobba individuellt, i par alt. grupp samt delta i helklassdiskussioner (EPA).

Dina kunskaper kommer att följas upp löpande samt genom en diagnos.

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: