Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2020-01-06 16:22 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
Vi har nu kommit till en nygammal texttyp för er - novellen.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Vi kommer att utveckla förmågan att kommunicera i skrift. Mål och syfte är även att du arbetar med att bli en bättre skribent och att du lär dig skriva olika sorters typer av text. Att du arbetar med att ditt skrivande ska bli mer varierat. Vi arbetar med att du ska bli säkrare i ditt skrivande när det gäller meningsbyggnad, styckeindelning, att använda skiljetecken och stavning. Till sist arbetar med att utveckla hur du bygger upp din text.

Undervisning - arbetssätt

Vi kommer att ha en genomgång kring texttypen novell och gå igenom den dramaturgiska kurvan och koppla detta till en novell som vi tidigare läst: "Att döda ett barn". Därefter får ni sätta igång med att skriva egna noveller.  

Elevinflytande 

Eleverna har möjlighet till att vara kreativa och får välja fritt vad de vill skriva om, endast fantasin sätter gränserna. 

Bedömning 

Novellen kommer att bedömas utifrån innehåll, hur du förhåller dig till genre och hur väl du anpassar ditt språk efter skriftliga normer i svenska språket. 

Matriser

Att skriva novell

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Dramaturgin är enkel, men skeendet går inte till viss del att följa.
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten.
Dramaturgin är god och urskiljbar och passar till texten.
Dramaturgin är väl genomtänkt och urskiljbar och passar väldigt väl till texten.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i vissa delar anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation - men som helhet behöver den bearbetas
Texten är ett försök till en novell. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som en novell. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en novell. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: