Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2020-01-06 16:43 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Innehåll

LPP Religion

 Anna Graden, Lena Lenberg-Björkqvist, Åsa Petersson, Agneta Källqvist

 Syfte (Varför ska vi arbeta med det här)

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

 Kunskapskrav

Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, judendomen och islam.

 Konkretisering av kunskapskraven

·      Du ska kunna resonera om vad religion är.

·      Du ska kunna berätta om viktiga delar från kristendomen, judendomen och islam.

 Centralt innehåll

·      Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

·      Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

The big five (de fem viktigaste förmågorna)

Under arbetets gång kommer eleverna träna på:

Begreppsförmågan genom att kunna förstå innebörden av olika begrepp och kunna relatera begreppen till varandra. Att kunna använda begreppen i olika eller nya sammanhang.

Analysförmågan genom att kunna beskriva orsaker och konsekvenser och att kunna jämföra likheter och skillnader.

Den kommunikativa förmågan genom att kunna samtala, resonera och diskutera.

Den metakognitiva förmågan genom att kunna tolka och reflektera och värdera sina kunskaper.

Förmågan om att hantera information genom att kunna skilja mellan fakta och värderingar.

 Så här arbetar vi

§  Läser olika texter och arbetar med uppgifter till texterna.

§  Ser olika filmer och diskuterar vad vi sett.

§  Lyssnar på berättelser

§  Bjuder in äldre elever som berättar om de olika religionerna.

 Bedömning (Så här kommer dina kunskaper att bedömas)

Bedömningen sker genom att en vuxen lyssnar på dig när du diskuterar och analyserar i stor och liten grupp samt när du arbetar enskilt med frågor till texter som vi läst.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: