Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosniska för årskurs 1-3

Skapad 2020-01-06 17:03 i Modersmålsskolan Helsingborg
Mål i bosniska som ska vara uppnådda i årskurs 1-3
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi jobbar under vårterminen 2020 med material som stärker elevernas språk och förbättrar deras ordförråd samt väcker intresse för vidare språkutveckling.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Centralt innehåll

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Kultur och samhälle

Arbetssätt och undervisning

  Eleven läser en bok och redovisar den muntligt. Eleven får kommentarer från kompisar och lärare. Eleven får redigera sin text utifrån våra kommentarer och skriver den sedan i sitt skrivhäfte. Vi jobbar med detta digitalt.
  Vi läser sagor, fabler,verser med rim och ramsor och olika slags berättelser.
  Läraren förklarar svåra ord och  betydelse i dessa. Elever skriver egna berättelser eller sammanfattar textens innehåll/svarar på frågor och gör grammatiska övningar .
  Tillsammans går vi igenom texter, tittar på den röda tråden i sagor och berättelser och skriver egna texter.
  Vi har högläsning där vi arbetar kring texter, ordförståelse.                                                                                                                          
  Vi tränar på att skriva korta meningar och läser dessa högt.                                           
  Vi skriver olika typer av texter och meddelande som vi sedan läser för varandra.          
  Vi leker olika lekar och lyssnar till musik från områden där bosniska talas.                       
  Vi ser olika program om traditioner  och högtider i Bosnien.                                     

Jag kommer att bedöma

Din förmåga att vara delaktig och diskutera de texter som vi arbetar med.

Ditt uttal, engagemang i olika sammanhang.

Din läsförmåga och din läsförståelse.

Din förmåga att skriva korta ord och enkla meningar.

Dina texter och de egna berättelserna som du skriver under lektionerna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml

Matriser

Ml
LP i modersmål i bosniska för åk. 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I TAL
Kommunicera
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara

MODERSMÅL BEDÖMNINGSMATRIS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
UTTRYCKA SIG I SKRIFT
Kommunicera
Uttrycker sig begripligt så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt. Använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder ett varierat språk, samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva/motivera/förklara.
Uttrycker sig säkert, välformulerat, nyanserat, strukturerat och med ett tydligt sammanhang. Använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/förklara
TOLKA OCH FÖRSTÅ SKRIFT
Kommunicera
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i enkla texter om väl kända områden.
Förstår olika typer av texter som handlar om kända områden.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
TOLKA OCH FÖRSTÅ TAL
Kommunicera
Förstår huvudinnehållet i budskapet vid tydligt och enkelt tal, samt anpassat taltempo.
Förstår huvudinnehållet och enkla detaljer i tydligt tal och anpassat taltempo, inom kända områden.
Förstår helheten i budskapet i naturligt taltempo, främst inom kända områden.
Förstår både helhet och detaljer i budskapet, både inom kända och okända områden. Förstår även tal med olika dialekter.
SAMTALA OCH FÖRSTÅ
Kommunicera
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något välbekanta områden. Använder främst givna ord/fraser. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Deltar i samtal i olika kända situationer. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal om både välbekanta och nya situationer. Använder sitt ordförråd för att utveckla sitt budskap/samtalet. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet/samtalet. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor, löser språkliga problem för att utveckla samtalet vidare.
HANTERA SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren ändå förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, vilket gör att mottagaren förstår utan problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: