Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2020-01-06 18:10 i Kopperskolan Stenungsund
Vasatiden
Grundskola 5 – 6 Historia
Han prydde de gamla 1000-lapparna och Sveriges mest kända skidtävling bär hans namn. Han måste vara en superkändis! Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

Detta ska vi lära oss:

Vi lär oss vad som hände under Vasatiden samt orsaker till och konsekvenser av dessa händelser.

Vi lär oss om dem som regerade Sverige och vad deras handlingar gjorde för utvecklingen av vårt rike.

Vi lär oss om hur människorna levde och hur kyrkans ställning förändrades.

Vi lär oss se samband mellan Vasatiden och andra historiska perioder samt vilka spår av Vasatiden vi kan se i dagens Sverige.

Vi lär oss att både förstå och använda  historiska begrepp som är typiska för Vasatiden.

 

Så här jobbar vi:

Vi ser faktafilmer på t.ex. SLI.se.

Vi läser faktatexter i olika medier och hämtar information om Vasatiden från olika källor. 

Vi lär oss fakta för att kunna använda den t.ex. för att besvara instuderingsfrågor och för att kunna resonera kring olika händelser och skeenden under perioden samt förklara orsaker till och konsekvenser av dessa händelser.

 

Kunskapskrav:

Du ska känna till

* hur Sverige styrdes perioden innan Gustav Vasa kom till makten. 

* hur det kom sig att Gustav Vasa blev kung, det vill säga hans väg till makten. 

* något om Gustav Vasas familj och hur hans söner sedan fortsatte styra Sverige.

* något om andra viktiga personer som levde på den här tiden, t.ex. Kristina Gyllenstierna, Kristian II, Olaus Petri och Martin Luther, Peder Svarte.

* några av de förändringar som genomfördes i Sverige under denna tid och hur det påverkade människorna, kyrkan, omvärlden, t.ex. reformationen.

* något om hur livet såg ut för de människor som levde då.

* något om de källor som ger oss information om historiska händelser.  

 

Vad som kommer att bedömas:

Läraren bedömer din:

 • kunskap om och din förmåga till  resonemang kring vad som hände under Vasatiden.
 • kunskap om och din förmåga till  resonemang kring några viktiga personer som levde då och vad de gjorde för Sverige.
 • förmåga att resonera kring historiska källor.
 • förmåga att använda historiska begrepp.

 

Hur du får visa vad du kan:

Genom att berätta/resonera/skriva om frågor vi arbetar med under lektionerna enskilt, i par eller i helklass.

Genom ett skriftligt/muntligt prov.

Bedömning sker fortlöpande under hela arbetsområdet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: