Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp motorik vt 20

Skapad 2020-01-06 18:54 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola F – 9 Motorik

Innehåll

 

Tidsperiod:  Vårterminen 2020.

 

 

 

Syfte:

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.      

 

                                                      (Lgr 11)

 

 

 

Centralt innehåll årskurs 1–3

 

Rörelse

 

 • Grundläggande motoriska rörelser. Lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
 • Rörelser i vatten.

 

Hälsa och livsstil

 

 • Klädsel för olika aktiviteter.
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.

 

Friluftsliv och utevistelse

 

 • Undersöka närmiljön, till exempel skolgården.
 • Rörelseaktiviteter i natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse.  

 

 

 

Centralt innehåll årskurs 4–6

 

Rörelse

 

 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Hälsa och livsstil

 

 • Samband mellan rörelse och hälsa.
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.

 

Friluftsliv och utevistelse

 

 • Undersöka och orientera sig i närmiljön.
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll årskurs 7–9

 

Rörelse

 

 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.

 

Hälsa och livsstil

 

 • Olika träningsformer och hur de utvecklar kondition, styrka och smidighet.
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
 • Arbetsställningar och belastningar vid fysiska aktiviteter. Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning och allsidig träning.
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.

 

Friluftsliv och utevistelse

 

 • Undersöka och orientera sig i närmiljön, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
 • Planera och genomföra olika friluftsaktiviteter.

 

Ämnesspecifika begrepp

 

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

 

                 (Lgr 11)

 

 

 

 

 

Mål: Vad ska jag lära mej?     (Utefter var och ens förutsättningar)

 

Kunna delta/använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus. (Procedurförmåga)

 

Kunna delta/utföra rörelser med balans och kroppskontroll. (Procedurförmåga)

 

Kunna delta/genomföra några lekar, danser och andra rörelseaktiviteter samt följa några regler. (Procedurförmåga, kommunikativförmåga)

 

Kunna delta/genomföra  olika former av vattenaktiviteter, förflytta sig. (Procedurförmåga)

 

Kunna delta/beskriva i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.

 

(Analytiskförmåga, Kommunikativförmåga, Begreppsligförmåga)

 

Kunna delta/genomföra/anpassa sig i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden.  (Analytiskförmåga, Procedurförmåga)

 

Kunna delta i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus. (Analytiskförmåga, kommunikativförmåga)

 

Kunna identifiera/använda ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.  (Kommunikativförmåga, Begreppsligförmåga, Metakognitivförmåga) OVANSTÅENDE FINNS FÖR ELEVEN I LÄTTLÄST VARIANT SKRIVEN MED TEXT OCH BILD. Se bilaga. Vad ska jag lära mej?

 

 

 

 Hur: Undervisning

 

V.2-24 Att vid samlingen varje dag prata om

 

       årstid/väderlek/aktivitet/klädval.

 

 

 

     

 

      Att återkommande under terminen

 

       arbeta med mun och ansiktsmotorik som:

 

       olika blåsövningar; blåsa fjäder, blåsa tyllduk, blåsa

 

       vindsnurra blåsa vatten i flaskor. Läsa munmotoriksagor.

 

       Härma munmotorikkort med olika mun och tungrörelser

 

       Jobba med olika ljudkort/olika bokstavskort, kombinera dessa.

 

       

 

       Dagligen arbeta med övningar från ”Tal och

 

       Sväljcenter” personligt utformade munmotorikövningar, innowalk,

 

       ståskal

 

     

 

V. 2-24 Under skolveckan så går vi på promenader och då

 

        kan olika uppgifter genomföras ex räkna med naturen, skriva/ bygga  

 

        bokstäver/ord, leka följa John mm.                   

 

        1g/v Ute aktivitet. Årstiden styr. Madrassåkning, promenad, lek i snön

 

        /vintern sedan promenad till skogen, springa, leka lekar, klättra på

 

        Stenar där. I samband med aktiviteten prata om klädval, temperatur

 

        årstid.

 

 

 

Motorik/idrott i med basgrupp 4,5,6

 

Vid varje tillfälle samtala om väder/väderlek, fysisk aktivitet, klädval och hygien.

 

V. 3-5 Inne och uteaktiviteter med fokus turtagning, följa regler, samarbete,

 

       klädval

 

V. 6-9 Bollspel- fotboll, innebandy, bowling, badminton

 

V. 11-15 Lekar/ Spel

 

V. 17-19 Hinderbana

 

V. 20-23 Bollspel ute eller inne beroende på väder (kubb, brännboll)

 

 

 

V.2-24 Träna finmotorik: i samband med b.la bänkjobb skriva,

 

       klippa, klistra, färglägga, plocka, använda dator/musen.

 

       Finmotoriken tränas även i välja där vi har bla pussel, måla, pärlor mm.

 

    

 

V. 6-17 Bad. Vi tränar rörelser i vatten samt flyta och simma i mag- och rygg-

 

       läge.

 

V. 2-24 Miniröris. Träna kroppskontroll till musik.

 

 

 

 Hur eleverna visar sina förmågor:

 

Genom att efter förmåga delta/genomföra/beskriva/kommunicera under lektionerna.

 

 

 

Bedömning: Personalen stämmer av mot Lpp samt elevens IUP. Kontinuerlig formativ och summativ bedömning.

 

Stämmer varje dag av med eleven hur dagen varit samt hur eleven tycker olika aktiviteter gått med AKK i olika former. Personalen stämmer också dagligen av med varandra hur olika aktiviteter gått.

 

 

 

Big 5: Analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga, procedur

       förmåga, metakognitiv förmåga

Matriser

MOT
Mölndals stad - Motorik (träningsskolan)

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för grundläggande och fördjupade kunskaper i slutet av åk 9. (Efter elevens förutsättningar)
Grundläggande kunskaper
Fördjupade kunskaper
Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
Eleven kan använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus med medvetna och avsiktliga rörelser.
Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
Eleven utför rörelser på ett funktionellt sätt med balans och kroppskontroll.
Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.
Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
Eleven kan kommunicera om och beskriva betydelsen av rörelse och andra aktiviteter när det gäller att främja hälsan och förebygga skador.
...
Eleven beskriver också några samband mellan fysiska aktiviteter, kroppsuppfattning och självbild.
Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Dessutom kommunicerar eleven om och beskriver samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
Eleven använder kunskaperna i olika situationer.
Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra varierade utomhusaktiviteter och anpassar sig då efter olika förhållanden och följer allemansrättens regler.
Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: