Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Lekar, spel och idrott

Skapad 2020-01-06 18:55 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Eleverna kommer under läsåret att prova på många olika lekar,spel och idrotter. Detta för att utveckla sin motoriska "verktygslåda", skaffa sig erfarenheter och lära sig grunderna i olika aktiviteter och motionsformer.

Innehåll

1. Mål/Syfte syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva, att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och förstå att god hälsa är en tillgång för både individen och samhället

 

2. Förväntat resultat/Förmågor som skall utvecklas – eleverna skall utveckla sin rörelseförmåga och sin fysiska förmåga, utveckla sina kunskaper och färdigheter i olika lekar, spel och idrotter, detta för att känna sig bekväm med olika alternativ av träningsformer under sitt vuxenliv och på det sättet bidra till en god fysik och ett friskare liv. Eleven skall även utveckla sin förmåga till samarbete och respekt för andra människor.  

 

3. Hur vi skall arbeta för att nå det förväntade resultatet – eleverna får prova på många olika lekar spel och idrotter, de får arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att nyttja närområdet utomhus, sporthallen och ibland vara i någon teorisal. Eleverna får kontinuerligt feedback på lektionstid med tips på förbättringar och bekräftelse på sina framsteg. 

 

4. Centrala begrepp – kasta, springa, hoppa, hänga, klättra, stödja, balans, kondition, styrka, uppvärmning, koordination, rörlighet, tajming, speldjup, spelbredd, samarbeta, visa hänsyn, följa regler, taktik, teknik. 

 

5. Hur eleven skall bedömas – eleven bedöms fortlöpande under lektionstid och friluftsdagar. Feedback ges fortlöpande för att eleven ska ges möjlighet att utvecklas allteftersom, träning ger färdighet. Elevens  insatser dokumenteras i en idrottsjournal efter lektionerna

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: