Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken som utgångspunkt kring barns intresse

Skapad 2020-01-06 19:10 i Ängsbyns förskola Båstad
Förskola
Vi vill ta vara på barnens intresse kring konstruktionslekar, dramatiseringslekar och djur. Tidigare erfarenheter kring att arbeta med en bok som utgångspunkt har varit mycket gynnsamma. Bokens innehåll ger gemensam drivkraft till barnens lek- och skapandeförmåga.

Innehåll

Avdelningens mål: Alla barn skall få likvärdig möjligheter till förståelse och erfarenhet av bokens innehåll. Detta innehåll skall sedan öka barns samarbete och kommunikation.

Målkriterier:

 • Barnen skall kunna få förståelse kring karaktärer som finns i sagan, dramatisera och delvis identifiera sig med dem. 
 • Barnen skall få förståelse för begrepp som liten, mellan, stor, under och över. 
 • Barnen skall få redskap att kommunicera bokens innehåll med hjälp av olika AKK (Alternativ Kompletterande Kommunikation)

Strategier:

 1. Läsa boken både digitalt och fysiskt 
 2. Dramatisera med hjälp av sagopåse
 3. Låta barnen själva prova rekvisitan till sagopåsen och dramatisera
 4. Ta in bildstöd/ TAKK för sagoberättande
 5. Ta in utklädningskläder och låta barnen dramatisera själva sagan.
 6. Ta in material att bygga broar med (över/under begrepp)

Miljö och material

Sagan skall finnas tillgänglig i barnens miljö

Sagopåse med karakärtärer skall finnas tillgänglig i barnens miljö

Ta fram utklädningskläder till karaktärer

 

Dokumentation

Skriv ner noteringar när vi läst sagan, vad samtalar barnen/barnet om utifrån sagan?

Dokumentera med foto och film när barnen visar sin kunskapsprogression.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: