Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent Kappa 8a vt 20

Skapad 2020-01-06 19:15 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 8 Matematik
Andelar anges i procent, som bråk och decimaltal. Procent används överallt i vår vardag för att ange andelar och för att beskriva förändringar och samband, och du använder dina kunskaper om detta när du handlar, följer nyhetssändningar och läser tidningar, samt inom en mängd olika ämnesområden.

Innehåll

Procent i valet

Vad kommer vi att arbeta med?

Du kommer lära dig att

  • växla mellan bråk, decimaltal och procent
  • beräkna procenttalet
  • göra beräkningar när procentsatsen är känd

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar och gemensamma aktiviteter.

Du kommer att arbeta enskilt och tillsammans med kamrater i mindre grupper och vi använder uppgifter i boken samt arbetsblad.

Allt vi gått igenom läggs upp i Classroom där du kan ta del av det när du behöver, vill repetera eller varit sjuk.

 

Matriser

Ma
Bedömning

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om procentbegreppet och visar det genom att använda det i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om procentbegreppet och visar det genom att använda det i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om procentbegreppet och visar det genom att använda det i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att lösa rutinuppgifter med procent.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att lösa rutinuppgifter med procent.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att lösa rutinuppgifter med procent.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i situationer som du känner väl till på ett i huvudsak fungerande sätt och kan föra enkla resonemang om val av tillvägagångssätt.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt och kan föra utvecklade resonemang om val av tillvägagångssätt.
Du kan lösa olika problem i nya situationer på ett väl fungerande sätt och kan föra välutvecklade resonemang om val av tillvägagångssätt.
Kommunikation
Du redovisar dina lösningar så att de är möjliga att följa och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Du redovisar dina lösningar tydligt så att de är lätta att följa och använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Du redovisar dina lösningar tydligt och välstrukturerat och använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Resonemang
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner framför och bemöter du matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Planering

Undervisning/Område
Grundkurs
Kurs 1, grön
Kurs 2, röd
Detta måste du minst lära dig
Arbeta gärna också med
2
Att räkna ut procentsatsen
s 117-120
s 128-130
- Sambandet mellan bråk, procent och decimalform - Beräkna delen i procent - Beräkna höjning och sänkning i procent
3
Att räkna ut delen när procentsatsen är känd
s 121-123
s 131
s 133-134
- Beräkna delen när procentsatsen är känd
- Beräkna det ursprungliga värdet
4
Procent i andra sammanhang
s 124-125
s 132
- Förstå hur ränta fungerar - Räkna med förändringar som är större än 100 %
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: